thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied

Reiskostenregeling ivm COVID-19 (Basis CAO)

Let op: tot recent gold het standpunt van de overheid: vanaf 1-1-2021 mag je niet meer een vaste onbelaste reiskostenvergoeding doorbetalen als je thuis werkt. In verband met huidige lockdown heeft de overheid gecommuniceerd dat ook in januari een vaste reiskostenvergoeding onbelast mag worden toegekend.

Voor de periode daarna hebben we een aantal opties aan de looninrichting voor reiskosten toegevoegd:

1. Vaste reiskostenvergoeding doorbetalen, rekening houdend met fiscale regels
Als je geen onbelaste vergoeding meer mag verstrekken, dan is in de basis elke vergoeding bovenmatig. Maar er zijn verschillende opties om dit fiscaal correct te verwerken:

a) Je blijft de vergoeding onbelast verstrekken via looncomponent 100.008.016 'Reiskosten woon-werk (onbelast)'
Als je in verband met (structureel) thuiswerken geen onbelaste vergoeding meer mag verstrekken, zet dan in looncomponent 100.009.504 'Maximum onbelaste reiskostenvergoeding' de parameter 'Maximum van vaste vergoeding blokkeren' op Ja. Is er sprake van een structureel reispatroon van enkele dagen, geef dan de parameter 'Afwijkende dagen voor berekening Maximum' de gewenste waarde (let op de fiscale regels rondom thuiswerken).
Op deze wijze is er sprake van een bovenmatige vergoeding. Deze kan als volgt worden verwerkt:
  - Belast bijtellen via looncomponent 100.003.005 'Bovenmatige kostenvergoeding (belast)'
  - Bruteren via looncomponent 100.007.014 'Bijt. belaste reiskostenvergoeding Netto'
  - Onderbrengen in werkkosten via looncomponent 100.008.039 'Bovenmatige reiskostenvergoeding naar vrije ruimte wkr'

Let op: op het moment dat er toch sprake is van reisdagen, dan kun je deze variabel boeken/declareren via looncomponent 100.008.528 'Km uit reisdagen tbv ophogen maximum reiskostenvergoeding'
Boek op deze looncomponent het aantal reisdagen. 
Het aantal dagen wordt vermenigvuldigd met de reisafstand * 2 uit looncomponent 100.008.529 'Reisafstand tbv vergoeding obv reisdagen (* 1000)'.
Het aantal kilometers verhoogt het fiscaal maximum onbelast te vergoeden bedrag aan reiskosten, waardoor de bovenstaande bijtelling/brutering/werkkosten lager worden.

Rekenvoorbeeld:
Reisafstand = 15 km
Bedrag per kilometer = 15 cent
Dagen per week: 4
Berekening per maand: 214 / 12 * 4 dagen / 5 werkdagen * 15km * 2 * 0,15 = 64,2
Fiscaal toegestaan: 0 euro.
Er wordt gekozen voor belaste bijtelling: 64,2 euro.

De medewerker reist vervolgens 4 x noodzakelijk naar kantoor. 
Je boekt 4 dagen op looncomponent 100.008.528 'Km uit reisdagen tbv ophogen maximum reiskostenvergoeding'.
Het fiscaal toegestaan bedrag wordt nu verhoogd met: 4 * 15km * 2 * 0,19 = 22,8.
De belaste bijtelling neemt dan af tot 64,2 - 22,8 = 41,4 euro.

b) Je blijft de vergoeding onbelast verstrekken via looncomponent 100.008.526 'Reiskosten: instellingen voor het vergoeden'
In dat geval werkt de regeling zoals beschreven bij optie a), met het verschil dat je de fiscale ruimte voor het vaste deel van de vergoeding beïnvloedt via looncomponent 100.008.527    'Reiskosten: instellingen voor fiscale ruimte en afhandelen belast deel'

c) Je blijft de vergoeding onbelast verstrekken via een cao specifieke regeling. Deze regelingen werken voor wat betreft bijtelling op vergelijkbare wijze als optie a)

2. Stop de vaste vergoeding, en ga over naar een variabele vergoeding op declaratie basis.
Gebruik hiervoor looncomponent 100.008.530 'Vergoeding reisdagen'.
Je boekt reisdagen. Deze reisdagen worden vermenigvuldigt met de reisafstand * 2 * een bedrag per kilometer.
Rekenvoorbeeld:
Reisafstand = 15 km
Bedrag per kilometer = 15 cent
Geboekte dagen 7
Berekening vergoeding: 7 * 15km * 2 * 0,15 = 31,5 euro
Fiscaal toegestaan (via 100.008.531 'Kilometers vergoeding reisdagen') 7 * 15km * 2 * 0,19 = 39,9 euro. Dus de fiscale ruimte is 39,9 - 31,5 = 8,4 euro

Let op de werking van looncomponent 100.008.529 'Reisafstand tbv vergoeding obv reisdagen (* 1000)'.
Deze looncomponent wordt gebruikt bij het bepalen van de reisafstand voor onderstaande looncomponenten:
 • 100.008.528 'Km uit reisdagen tbv ophogen maximum reiskostenvergoeding'
 • 100.008.530 'Vergoeding reisdagen'

 • Welke reisafstand wordt toegepast: we gaan er van uit dat de medewerker al een reisafstand heeft (en opnieuw wordt bepaald bij indienst en verhuizing). Om te voorkomen dat er een extra reisafstand moet worden bepaald, biedt deze looncomonent een selectieparameter voor het kiezen van de gewenste reisafstand. Op parameter 4 t/m 9 zijn door AFAS onderhouden parameters uit deze Profit cao beschikbaar. Op parameter 10 t/m 13 kun je je eigen reisafstand koppelen.

  Let op:
 • De parameter bij waarde 1, kies je door op parameter 'Parameter selectie reisafstand' het volgnummer van de parameter in te vullen: in dit geval 4.
 • Als je een eigen reisafstand koppelt, dan is het noodzakelijk om deze reisafstand op cao niveau de waarde 0 te geven. Dit heeft geen invloed op de berekening bij de medewerker.
 • Details

  Date added: 24-12-2020
  Last updated: 24-12-2020