thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Controle saldo rekening inkoop (Profit)

Waarvoor is dit rapport bedoeld

Dit rapport geeft inzicht in het saldo van de tussenrekening inkoop. Je gebruikt het rapport om het saldo van de tussenrekening inkoop te verklaren.

In de vooringave bepaal je de administratie, het rekeningnummer, de boekjaren en periodes. Op basis van de ingevoerde peildatum toont dit rapport:

  • Nog te confronteren ontvangstregels
  • Nog te confronteren factuurregels
  • Losse memoboeking/beginbalans

Afdrukvoorbeeld

Direct naar

Rapport inrichten

Afbeelding opnemen in een rapport

Velden in een rapport opmaken

Rapport raadplegen

Process

Btw/icp Rapport

Work area

Financieel