Workflowtaak: Uitnodiging sollicitatie

Waarvoor is het berichtsjabloon te gebruiken

Je kunt een solliciant uitnodigen voor een gesprek via de workflow Afspraak sollicitant. In deze workflow koppel je het berichtsjabloon Workflowtaak: Uitnodiging sollicitatie (Profit). Hierdoor krijgt de sollicitant een e-mailbericht met gegevens van het voorstel van de afspraak.

In het berichtsjabloon kun je ook informatie over de afspraak opnemen, zoals de begin- en eindtijd, algemene informatie en de locatie.

  • In het berichtsjabloon, tabblad Gegevensverzameling, voeg je de gegevensverzameling Mutatie afspraken sollicitant toe. In deze gegevensverzameling voeg je de gewenste velden toe.
  • Bewerk het bericht en gebruik een subsjabloon toe o.b.v. de gegevensverzameling Mutatie afspraken sollicitant. Bewerk het subsjabloon en voeg de velden toe.

Afdrukvoorbeeld

Direct naar

Berichtsjabloon voor uitgaande e-mail inrichten

Velden (tags) in berichtsjabloon gebruiken

Berichtsjabloon koppelen