thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlof verkopen

Met deze muterende workflow ben je als medewerker in staat om een verlofdagen te verkopen en dit door je direct leidinggevende te laten beoordelen.

Schema van de workflow

Op basis van onze ervaring adviseren wij onderstaand workflowschema.

Inrichting

Er worden vier statussen gebruikt binnen deze workflow. Leidinggevende, Personeelsadministratie, Medewerker en Afgehandeld. Er worden geen kenmerken gebruikt. Zodra de workflow is gestart krijgt deze de status Leidinggevende.

Condities

Er worden geen taken conditioneel afgehandeld.

Speciale acties

Er zijn drie speciale acties te gebruiken. Opnieuw insturen verkopen verlof, registreren verkopen verlof en afkeuren verkopen verlof. Door deze acties worden de gegevens wel of niet verwerkt in Profit.

Waarom welke stappen?

Na het vastleggen van de verkoop komt deze als taak bij je direct leidinggevende. Deze kan kiezen voor afhandelen en afkeuren. Na het afhandelen komt de taak terecht bij de personeelsadministratie om de verkoop ook goed te keuren. Nadat de verkoop is goedgekeurd komt deze niet meer terug bij de medewerker om te bevestigen.

Wordt de workflow gestart vanuit een signaal?

Geen.

Direct naar

Workflow inrichten in vogelvlucht

Type dossieritem

Conditie toevoegen in workflow

Process

Verlof Dossier

Work area

HRM