thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Visualisaties op een werkblad

Alle elementen op een werkblad die gebaseerd zijn op Profit-data, zijn visualisaties. Staafdiagrammen en grafieken zijn voorbeelden van visualisaties. Hieronder zie je voorbeelden van enkele typen visualisaties.

Inhoud

Kengetallen

Kengetallen - ook bekend als Key performance indicators (KPI's) staan meestal bovenaan het werkblad. De kengetallen bieden in één oogopslag inzicht in de belangrijkste informatie.

Kengetallen raadplegen:

Hoe interpreteer je deze kengetallen?

Actieve contracten zijn contracten die nu lopen. Deze contracten hebben de einddatum nog niet bereikt. Toekomstige contracten zijn hierin niet opgenomen.

Het grote vetgedrukte getal is de totale waarde van de contracten, het kleine getal is het aantal contracten.

Cirkeldiagram

Een cirkeldiagram geeft een verdeling aan, bijvoorbeeld de verdeling tussen vervallen en niet-vervallen openstaande posten.

Visualisatie raadplegen:

 1. Plaats de muis boven een onderdeel van de visualisatie (niet klikken!) en je ziet een tekstballon met extra informatie.

Grafieken

Grafieken tonen vaak een ontwikkeling (bijvoorbeeld in de tijd) of een onderverdeling (bijvoorbeeld omzet per regio).

Visualisatie raadplegen:

Nu wordt ook de legenda getoond.

 1. Plaats de muis boven een punt in de grafiek (niet klikken!) en je ziet een tekstballon met extra informatie.

Spreidingsdiagram

In een spreidingsdiagram wordt informatie getoond op basis van een horizontale en verticale as. Dit type diagram is bij uitstek geschikt voor het vergelijken van gegevens en het constateren van uitschieters. Bijvoorbeeld: zijn er afdelingen met een abnormaal hoog verzuim of zijn er verkopers met een abnormaal hoge omzet?

Visualisatie raadplegen:

De punten in deze visualisatie zijn afdelingen. Kijk naar de schaalindeling op de horizontale en verticale as om te zien hoe je de visualisatie moet interpreteren. Op de horizontale as staat het aantal uren, op de verticale as het aantal medewerkers.

Tabellen

Tabellen tonen detailinformatie uit Profit en zijn vergelijkbaar met weergaven in Profit en InSite. Je kunt snel details opzoeken.

Houd er rekening mee dat de dashboards altijd iets achter lopen op de realiteit in Profit.

Tabel gebruiken:

 1. Je kunt een tabel vergroten als je de cursor boven de tabel zet.

 2. Sorteer een tabel door te klikken op een kolomkop. De gesorteerde tabel heeft een driehoekje onder de kolomkop.

Zoeken en inzoomen:

Bij de kolommen met een vergrootglas kun je een filter toepassen. Zo kun je snel zoeken.

 1. Klik op het vergrootglas bij het zoekveld.
 2. Vul de zoekwaarde in.

Visualisatie maximaliseren

Je kunt een visualisatie met één muisklik vergroten.

 1. Plaats de muis boven de visualisatie.
 2. Klik op:

  Dat_BI Visualisatie maximaliseren

  De visualisatie wordt vergroot.

 3. Klik op:  om terug te keren naar de standaardafmetingen.

Direct naar

 1. Dashboards Profit BI
 2. Dashboard openen en navigeren
 3. Visualisaties op een werkblad
 4. Filteren in een dashboard
 5. Zoeken in een dashboard
 6. Beschikbare dashboards
 7. Inrichting

Process

Dashboard

Work area

Output