thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dashboard Formatiebeheer

Dit dashboard geeft inzicht in de formatie en de begroting per formatieplaats. Je kunt de formatie en de begroting met elkaar vergelijken per aantal FTE of per aantal medewerkers. Het dashboard geeft een totaaloverzicht over de hele organisatie, maar ook details per formatieplaats. Daarnaast is er een werkblad met de mutaties in je formatie. Hierdoor kun je eenvoudig bepalen waarom er te weinig of juist teveel formatie is.

Voor ieder jaar voeg je afzonderlijk een begrotingsregel toe voor de formatieplaatsen.

Voor het gehele dashboard geldt dat er altijd gefilterd moet worden op één formatiebudget. Dit is het formatiebudget van een specifiek jaar.

Inrichting

Voor dit dashboard is het van belang dat de volgende geplande taken uitgevoerd worden:

 • Vernieuwen actuele gegevens
 • Vullen HRM tabellen t.b.v. Profit BI
 • Dashboards vernieuwen

Inhoud

Formatie per periode

Op dit werkblad krijg je inzicht in de formatie per periode binnen een formatiebudget.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het formatiebudget, het jaar, de periode, werkgever en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

 • Aantal FTE
 • Aantal medewerkers
 • Loonkosten

De keuze van deze berekening beïnvloedt de lijngrafiek, waarin de begroting en de werkelijk weergegeven worden per periode. Wordt er gekozen voor Aantal FTE in de berekening, dan wordt het begroot aantal FTE en het werkelijk aantal FTE weergegeven in de lijngrafiek. Wordt er gekozen voor Aantal medewerkers, dan wordt het begroot en het werkelijke aantal medewerkers weergegeven (headcount).

Wordt er gekozen voor de Loonkosten, dan worden de begrote en werkelijke loonkosten weergegeven. De begrote loonkosten worden vastgelegd in de formatiebegroting zelf.

De werkelijke loonkosten worden berekend op basis van de berekende grondslag Kosten werkgever. Deze berekende grondslag wordt getotaliseerd per medewerker en vervolgens omgeslagen naar het formatieverdelingspercentage van de medewerker. Hierdoor wordt de grondslag verdeeld over de juiste formatieplaatsen.

KPI's

Er worden 6 KPI's weergegeven. Het gaat om de volgende KPI's:

 • Begroot aantal FTE

Het begroot aantal FTE uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Werkelijk aantal FTE

Het werkelijk aantal FTE. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Verschil aantal FTE

Het verschil tussen Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE.

 • Begroot aantal medewerkers

Het begroot aantal medewerkers uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal medewerkers van de laatste budgetregel.

 • Werkelijk aantal medewerkers

Het werkelijk aantal medewerkers. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Verschil aantal medewerkers

Het verschil tussen Begroot aantal medewerkers en het Werkelijk aantal medewerkers.

Formatiedetails

Op dit werkblad krijg je inzicht in de details van de formatiebegroting per periode binnen een formatiebudget.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het formatiebudget, het jaar, de periode, werkgever en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

 • Aantal FTE
 • Aantal medewerkers
 • Loonkosten

De keuze van deze berekening beïnvloedt de draaitabel, waarin de begroting, de werkelijk en het verschil weergegeven worden per periode, per formatieplaats. Is het verschil positief, dan wordt het verschil in het groen weergegeven, is het verschil negatief, dan wordt het verschil in het rood weergegeven.

KPI's

Er worden 6 KPI's weergegeven. het gaat om de volgende KPI's:

 • Begroot aantal FTE

Het begroot aantal FTE uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Werkelijk aantal FTE

Het werkelijke aantal FTE. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Verschil aantal FTE

Het verschil tussen Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE.

 • Begroot aantal medewerkers

Het begroot aantal medewerkers uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal medewerkers van de laatste budgetregel.

 • Werkelijk aantal medewerkers

Het werkelijke aantal medewerkers. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Verschil aantal medewerkers

Het verschil tussen Begroot aantal medewerker en het Werkelijk aantal medewerkers.

Formatie mutaties

Op dit werkblad krijg je inzicht in alle mutaties van de formatiebegroting per periode binnen een formatiebudget. Het gaat hierbij om de instroom, uitstroom en doorstroom. Deze details worden per formatieplaats weergegeven.

Wat kan je selecteren?

Je kunt filters instellen voor het formatiebudget, het jaar, de periode, werkgever en voor een formatieplaats. Verder kan je bij de berekening kiezen voor:

 • Aantal FTE
 • Aantal medewerkers
 • Loonkosten

De keuze van de berekening beïnvloedt de draaitabel, waarin de begroting, de werkelijk, de instroom, de doorstroom in, de doorstroom uit, de uitstroom en de wijzigingen weergegeven worden per periode, per formatieplaats.

KPI's

Er worden 6 KPI's weergegeven. Het gaat om de volgende KPI's:

 • Begroot aantal FTE

Het begroot aantal FTE uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Werkelijk aantal FTE

Het werkelijk aantal FTE. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Verschil aantal FTE

Het verschil tussen Begroot aantal FTE en het Werkelijk aantal FTE.

 • Begroot aantal medewerkers

Het begroot aantal medewerkers uit de formatiebegroting. Het gaat hier dan om het begroot aantal medewerkers van de laatste budgetregel.

 • Werkelijk aantal medewerkers

Het werkelijk aantal medewerkers. Het gaat hier dan om het werkelijk aantal FTE van de laatste budgetregel.

 • Verschil aantal medewerkers

Het verschil tussen Begroot aantal medewerkers en het Werkelijk aantal medewerkers.

Direct naar

Werken met dashboards (video)

Zoeken in dashboard

Filteren in een dashboard

Dashboard openen

Beschikbare dashboards

Process

Formatiebeheer Dashboard

Work area

Output