thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dashboard Uitstelregeling Digipoort (t/m 2018)

Het dashboard Uitstelregeling Digipoort geeft inzicht in de status van de aangiften in de uitstelregeling.

Let op:

Dit dashboard is voor de uitstelregeling tot en met het belastingjaar 2018. Voor het uitstel van 2019 kijk je hier.

Je gebruikt dit dashboard als je de terugkoppeling op uitstelaanvragen digitaal (via het communicatieprofiel Digipoort) ontvangt. Het dashboard Uitstelregeling Digipoort is gebaseerd op de gegevens die de Belastingdienst terugkoppelt via het Service Bericht Uitstel. De digitale terugkoppeling op uitstelaanvragen vindt wekelijks in het weekend plaats, waardoor je op maandag actueel inzicht hebt . Met het dashboard Uitstelregeling Digipoort heb je dus inzicht in de recentste uitstelstatussen.

Meer informatie:

Inhoud

Inrichting en gegevens in Profit

Voordat je het dashboard Uitstelregeling Digipoort kunt raadplegen, moet (het werken met) de uitstelregeling in Profit zijn ingericht.

Lees hieronder wat je moet doen om het nieuwe dashboard via InSite te raadplegen:

 1. Dashboard activeren

  Je activeert per site de dashboards die je wilt raadplegen. In dit geval activeer je het dashboard Uitstelregeling digipoort.

 2. Functionaliteit controleren

  De functionaliteit voor het nieuwe dashboard wordt standaard in Profit meegeleverd. Controleer of de functionaliteit Dashboards Uitstelregeling in de omgeving beschikbaar is.

 3. Functionaliteit toevoegen aan autorisatierol

  Je voegt de nieuwe functionaliteit zelf toe aan een autorisatierol. Je kunt de nieuwe functionaliteit Dashboards Uitstelregeling alleen toevoegen aan een eigen autorisatierol (en dus niet aan een standaardautorisatierol).

 4. Autorisatie controleren

  Controleer of de gebruiker waarmee je bent ingelogd, geautoriseerd is voor de rol waaraan je de functionaliteit Dashboards Uitstelregeling zojuist hebt toegevoegd.

 5. Dashboard-pagina's in site opnemen

  Je neemt de dashboard-pagina's op in InSite, zodat de gebruikers het dashboard daar kunnen raadplegen.

 6. Taken inplannen

  Tot slot leg je twee geplande taken vast in de Profit Taakplanner voor het publiceren en vernieuwen van het dashboard.

Inleverschema voor Beconuitstel

Dit werkblad geeft inzicht in de status van het Beconuitstel. In de grafiek zie je per inleverperiode hoeveel aangiften je in moet leveren (het inleverschema) en hoeveel je er al ingeleverd hebt. De grafiek toont de gegevens die de Belastingdienst terugkoppelt in het Service Bericht Uitstel.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, becon, cliëntengroep, ib/vpb en geblokkeerd voor licentie.

Bij de berekening heb je de volgende keuze:

• Ingeleverd

Standaard worden de ingeleverde aantallen weergegeven. Met ingeleverd bedoelen we dat de datum ‘Biljet ontvangen door Belastingdienst’ is ingevuld in de voortgangsgegevens van de client.

• Verstuurd

Als je kiest voor Verstuurd, dan worden de aantallen weergegeven van de verstuurde aangiften. Met verstuurd bedoelen we dat de datum ‘Verstuurd aan fiscus’ is ingevuld.

• Combinatie

Als je kiest voor Combinatie dan worden de gecombineerde aantallen van de ingeleverde en verstuurde aangiften weergegeven. Met gecombineerde bedoelen we: of de datum ‘Biljet ontvangen door Belastingdienst’ is gevuld, en, als dat niet het geval is, wordt er gekeken naar de datum ‘Verstuurd aan fiscus’.

Het inzicht is heb je de volgende keuze:

• Cumulatief

Standaard worden de cumulatieve aantallen weergegeven in de grafiek. Dat wil zeggen dat aantallen tot en met de betreffende periode.

• Periode

Kies je voor Periode, dan worden de aantallen van de betreffende periode weergegeven.

De KPI’s

De KPI's geven inzicht in het nog in te leveren aantal aangiften tot en met de huidige maand (7).en het totaal aantal nog in te leveren aangiften (28). Je ziet het percentage aangiften dat tot en met de huidige maand is ingeleverd (74%). In één oogopslag is duidelijk hoeveel aangiften er deze maand nog ingeleverd moeten worden om aan het inleverschema te voldoen. Verder zie je het totaal aantal nog in te leveren aangiften. Tot slot zie je het percentage qua ingeleverde aantallen.

Deze vier KPI’s reageren uiteraard ook op de Berekeningsknoppen (Ingeleverd, Verstuurd en Combinatie).

De grafiek laat standaard de aantallen cumulatief zien in de tijd vanaf de huidige maand.

Wel of niet in uitstelregeling

Dit werkblad geeft inzicht in het aantal aangiften dat wel óf niet in een uitstelregeling zit.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, becon, cliëntengroep, ib/vpb en geblokkeerd voor licentie.

KPI's

De KPI's tonen het totaal aantal aangiften (256) en hoeveel aangiften daarvan wel (52) of niet (204) in een uitstelregeling vallen. Naast aantallen worden ook de percentages weergegeven.

Van de aangiften die in een uitstelregeling vallen (52) , zie je onderin hoe deze verdeelt zijn over de verschillende uitstelregelingen. Zo krijg je niet alleen inzicht in de aangiften die in de Beconuitstel vallen(48), maar zie je ook de aangiften die bijzonder(0), incidenteel(0) en individueel uitstel(4) hebben. Ook de aangiften die aangewezen zijn als aanwijspost (0) worden getoond.

Let op:

Als je dubbel klikt op één van de vijf onderste kpi's ga je direct naar het detailblad.

Inleverschema voor Beconuitstel per clientgroep

Op dit werkblad zie je het inleverschema (voor beconuitstel) per cliëntengroep.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, becon, cliëntengroep, ib/vpb en geblokkeerd voor licentie.

Bij de berekening heb je de volgende keuze:

• Ingeleverd

Standaard worden de ingeleverde aantallen weergegeven. Met ingeleverd bedoelen we dat de datum ‘Biljet ontvangen door Belastingdienst’ is ingevuld in de voortgangsgegevens van de client.

• Verstuurd

Als je kiest voor Verstuurd, dan worden de aantallen weergegeven van de verstuurde aangiften. Met verstuurd bedoelen we dat de datum ‘Verstuurd aan fiscus’ is ingevuld.

• Combinatie

Als je kiest voor Combinatie dan worden de gecombineerde aantallen van de ingeleverde en verstuurde aangiften weergegeven. Met gecombineerde bedoelen we: of de datum ‘Biljet ontvangen door Belastingdienst’ is gevuld, en, als dat niet het geval is, wordt er gekeken naar de datum ‘Verstuurd aan fiscus’.

Het inzicht is heb je de volgende keuze:

• Cumulatief

Standaard worden de cumulatieve aantallen weergegeven in de grafiek. Dat wil zeggen dat aantallen tot en met de betreffende periode.

• Periode

Kies je voor Periode, dan worden de aantallen van de betreffende periode weergegeven.

• Aantal

Het absolute aantal.

• Percentage

Het percentage ingeleverd.

Welke aangiften kunnen op korte termijn ingeleverd worden?

Dit werkblad is misschien wel het mooiste van het dashboard. Zoals de titel aangeeft, geeft dit werkblad inzicht in de aangiften die mogelijk op korte termijn ingeleverd kunnen worden. Je ziet bijvoorbeeld dat je mogelijk op korte termijn 13 aangiften in kan leveren.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, becon, cliëntengroep , ib/vpb.en geblokkeerd voor licentie.

De KPI's

 • Mogelijk op korte termijn (12)
 • Mogelijk op lange termijn (16)
 • Al ingeleverd (4)
 • Totaal in beconuitstel (32)

  Let op:

  Je kunt op de kpi's dubbel klikken om direct naar de details door te gaan.

De grafiek

In de grafiek op dit werkblad zie je alleen de aangiften die vallen in de beconuitstelregeling en die nog niet zijn ingeleverd. Bovendien worden alleen de aangiften met de workflowstatus 5 of hoger weergegeven. Dat zijn dus de aangiften met de workflowstatus controleren, versturen en evalueren. Aangiften die aan deze criteria voldoen worden gekenmerkt als 'Mogelijk op korte termijn in te leveren'.

De grafiek laat per doorsnede zien hoeveel aangiften op korte termijn mogelijk ingeleverd kunnen worden. Je kunt de grafiek filteren op beconuitstel statussen. Om de aangiften die op korte termijn ingeleverd kunnen worden per behandelaar weer te geven kies je in de keuzelijst een behandelaar.

In de grafiek is de onderverdeling in workflowstatussen ook aanwezig. Dit betekent dat je in de balk per doorsnede ook de verschillende workflowstatussen inzichtelijk hebt. Zo kun je nog makkelijker filteren naar een overzicht van aangiften die op korte termijn (en met een bepaalde workflowstatus) ingeleverd kunnen worden.

De doorsneden die gekozen kunnen worden zijn:

• Behandelaar

• Beoordelaar

• Adviseur

• Vennoot

• Accountant

• IB/Vpb

• Workflowstatus

• Becon

• Cliëntengroep

• Jaar

• Relatiebeheerder (CRM)

• Accountant (CRM)

• Assistent accountant (CRM)

• Fiscalist (CRM)

• Assistent fiscalist (CRM)

• Administratief medewerker (CRM)

• Loon administrateur 1 (CRM)

• Loon administrateur 2 (CRM)

Inlevergedrag voor beconuitsel tot en met inleverperiode

Op dit werkblad wordt inzichtelijk gemaakt wat het inlevergedrag is per doorsnede.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor jaar, becon, cliëntengroep en ib/vpb.

Bij de berekening heb je de volgende keuze:

• Ingeleverd

Standaard worden de ingeleverde aantallen weergegeven. Met ingeleverd bedoelen we dat de datum ‘Biljet ontvangen door Belastingdienst’ is ingevuld in de voortgangsgegevens van de client.

• Verstuurd

Als je kiest voor Verstuurd, dan worden de aantallen weergegeven van de verstuurde aangiften. Met verstuurd bedoelen we dat de datum ‘Verstuurd aan fiscus’ is ingevuld.

• Combinatie

Als je kiest voor Combinatie dan worden de gecombineerde aantallen van de ingeleverde en verstuurde aangiften weergegeven. Met gecombineerde bedoelen we: of de datum ‘Biljet ontvangen door Belastingdienst’ is gevuld, en, als dat niet het geval is, wordt er gekeken naar de datum ‘Verstuurd aan fiscus’.

Het inzicht is heb je de volgende keuze:

• Cumulatief

Standaard worden de cumulatieve aantallen weergegeven in de grafiek. Dat wil zeggen dat aantallen tot en met de betreffende periode.

• Periode

Kies je voor Periode, dan worden de aantallen van de betreffende periode weergegeven.

• Aantal

Het absolute aantal.

• Percentage

Het percentage ingeleverd.

De KPI's

Het verschil tussen de ingeleverde en de in te leveren aangiften. (20 - 27 = 7)(in het rood)

De grafiek

De grafiek kun je per doorsnede laten opbouwen.

De doorsneden die gekozen kunnen worden zijn:

• Behandelaar

• Beoordelaar

• Adviseur

• Vennoot

• Accountant

• IB/Vpb

• Workflowstatus

• Becon

• Cliëntengroep

• Jaar

• Relatiebeheerder (CRM)

• Accountant (CRM)

• Assistent accountant (CRM)

• Fiscalist (CRM)

• Assistent fiscalist (CRM)

• Administratief medewerker (CRM)

• Loon administrateur 1 (CRM)

• Loon administrateur 2 (CRM)

Wel in voortgangsgegevens niet in meest recente uitstelbestand

Op dit werkblad zie je de aangiften die volgens de voortgangsgegevens van Profit wél in de beconuitstelregeling zitten, maar niet in het meest recente uitstelbestand (SBU) voorkomen.

Let op:

Meestal zijn dit de aangiften die afgemeld zijn voor uitstel. De terugkoppeling op afmeldingen voor uitstel verloopt niet via het uitstelbestand (SBU). De Belastingdienst geeft hier op een andere manier terugkoppeling op.

Wat kan ik selecteren

Je kunt kiezen voor jaar en becon.

In de tabel kun je op elke kolom filteren en in de laatste kolom is het totaal aantal zichtbaar.

Wel in meest recente uitstelbestand niet in voortgangsgegevens

Op dit werkblad zie je de aangiften die wél in het meest recente uitstelbestand (SBU) voorkomen, maar niet in de voortgangsgegevens van Profit.

Let op:

Dit zijn vaak de aangiften waarvoor wel uitstel is aangevraagd, maar waarvan de voortgangsregel bij de cliënt niet meer bestaat. (Omdat er bijvoorbeeld geen aangifte voor gedaan hoeft te worden.)

Wat kan ik selecteren

Je kunt kiezen voor jaar en becon.

In de tabel kun je op elke kolom filteren en in de laatste kolom is het totaal aantal zichtbaar.

Direct naar

Zoeken in dashboard

Filteren in een dashboard

Dashboard openen

Visualisaties op een werkblad

Beschikbare dashboards

Process

Uitstelregeling Cliënt IB Cliënt Vpb Dashboard

Work area

Output