Rapport toevoegen

Met Profit wordt een groot aantal standaardrapporten meegeleverd, herkenbaar aan de toevoeging (Profit) in de naam van het rapport. Je kunt de standaardrapporten niet wijzigen. Wel kun je een rapport kopiëren en de kopie aanpassen, of een geheel nieuw rapport toevoegen, gebaseerd op een gegevensverzameling van je keuze.

Let op:

Rapporten zijn op allerlei plaatsen in Profit gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loonstroken (bij de werkgever) en de rapporten in het inkoop- en verkooprelatieprofiel of bij verstrekkingen per inkoop-/verkooprelatie.

Het kopiëren en aanpassen van een rapport is dus niet voldoende om een bepaalde output te krijgen. Zorg ervoor, dat het rapport op de juiste plaats gekoppeld is.

Het kopiëren van een (standaard)rapport is meestal de makkelijkste werkwijze. Je kunt het bestaande rapport eerst testen en snel nagaan, welke wijzigingen nodig zijn. Je maakt hierbij gebruik van de gegevensverzameling die aan het rapport gekoppeld is en je kunt geen andere gegevensverzameling koppelen. Voordat je ingrijpende wijzigingen doorvoert, moet je controleren of de gegevensverzameling van het rapport voorziet in de informatiebehoefte.

Als je geen bestaand rapport wilt kopiëren, voeg je een nieuw rapport toe dat gebaseerd is op een gegevensverzameling. Je begint dan met een blanco rapportlay-out die je nog helemaal moet vullen en indelen. Ook hier is je keuze van de gegevensverzameling cruciaal, want je kunt achteraf geen andere gegevensverzameling aan het rapport toevoegen.

Elk rapport is gebaseerd op één specifieke gegevensverzameling. Je kunt alleen velden uit deze gegevensverzameling in het rapport opnemen. Als je ook gegevens nodig hebt uit een andere gegevensverzameling, gebruik je hiervoor een subrapport: een subrapport kan namelijk wel gebaseerd zijn op een andere gegevensverzameling dan het hoofdrapport. Een hoofdrapport kan meerdere subrapporten bevatten.

Werkwijze
Zie ook