thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Integratie loonstrook in MijnGeldzaken inrichten

Je kunt de loonstrook en jaaropgave digitaal verstrekken in MijnGeldzaken. Hierdoor bied je de medewerker een tool aan waarmee de medewerker de loonstrook digitaal kan bekijken en overzicht houdt in de persoonlijke geldzaken.

Als je de loonstroken en jaaropgave verstrekt in MijnGeldzaken, ziet de medewerker de loonstrook en de jaaropgave in het persoonlijke account van de medewerker. In MijnGeldzaken staan de loonstroken overzichtelijk bij elkaar. De medewerker ziet direct de belangrijkste gegevens van de loonstrook, zodat de medewerker meer inzicht krijgt in de inkomsten. Naast het bekijken van de loonstroken kan de medewerker ook de overige functionaliteiten van MijnGeldzaken gebruiken. Hierdoor krijgt de medewerker naast het inzicht in de inkomsten ook inzicht in de uitgaven.

Inhoud

Functionaliteit loonstroken verstrekken in MijnGeldzaken activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces zal namelijk altijd een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de live-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

 • Loonstroken verstrekken via MijnGeldzaken.

Activering inschakelen in een omgeving

Autorisatie wijzigen voor integratie salariswijzer met MijnGeldzaken

Richt de autorisatie van dit onderdeel in, zodat de juiste gebruikers toegang hebben tot de benodigde functies en gegevens.

Autorisatie inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep.
 4.  Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 5. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker / Acties.
 6. Autoriseer de actie: Registreren MijnGeldzaken.
 7. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen / Tabbladen.
 8. Autoriseer het tabblad: MijnGeldzaken.
 9. Sluit de Autorisatie tool.
 10. Klik op Ja bij de melding..

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Communicatieprofiel MijnGeldzaken inrichten

Voor de integratie van de salariswijzer met MijnGeldzaken, deblokkeer je het communicatieprofiel. De integratie met MijnGeldzaken verloopt via de communicatieservice.

Communicatieprofiel deblokkeren:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatieprofiel.
 2. Open de eigenschappen van het communicatieprofiel MijnGeldzaken.
 3. Vink Geblokkeerd uit.
 4. Klik op: OK.

Weergave communicatieberichten aanpassen:

 1. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht.

  Je wijzigt de autorisatie van de weergave Communicatiebericht of je zorgt met een filter in een nieuwe weergave ervoor dat medewerkers het communicatieprofiel APE niet zien. In de eigenschappen van dit profiel staan de loonstroken als bijlage. Door het autoriseren of toepassen van een filter zorg je ervoor dat medewerkers de loonstroken van andere medewerkers niet kunnen openen.

Geplande taak inrichten voor synchronisatie met MijnGeldzaken

Om Profit en MijnGeldzaken synchroon te houden, zodat ze altijd de meest actuele gegevens tot hun beschikking hebben van elkaar, richt je de geplande taak in.

Geplande taak inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer Synchronisatie met MijnGeldzaken bij Taak type.
 4. Klik op: Volgende.

  Plan een repeterende taak in. Wanneer je dit 's nachts inplant, adviseren we om deze taak in te plannen na het vernieuwen van de actuele gegevens.

 5. Klik op: Voltooien.
E-mailberichtsjabloon MijnGeldzaken inrichten

Voor de integratie met MijnGeldzaken nodig je alle medewerkers uit via e-mail. Voor deze e-mail richt je een berichtsjabloon in.

Berichtsjabloon inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Bericht / Berichtsjabloon.
 2. Filter op de soort MijnGeldzaken - Medewerkers uitnodigen om alle relevante berichtsjablonen te zien.
 3. Je kunt een berichtsjabloon wijzigen. Een standaard berichtsjabloon waarvan de naam eindigt op (Profit) kun je niet wijzigen, maar je kunt deze wel kopiëren en de kopie aanpassen.

Zie ook:

Omgevingsinstellingen vastleggen voor integratie loonstrook met MijnGeldzaken

Je meldt iedere omgeving aan bij MijnGeldzaken voor de integratie van de salariswijzer in MijnGeldzaken.

Omgevingsinstellingen vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: MijnGeldzaken.
 3. Vink Omgeving aanmelden bij MijnGeldzaken aan.
 4. Vul de omschrijving van de verstrekker.

  Als je meerdere werkgevers in één omgeving verloont, dan vul je de naam van de holding of bij een accountantskantoor, de naam van het accountantskantoor.

 5. Klik op: OK.

  Profit meldt de omgeving aan bij MijnGeldzaken.

Instellingen werkgever wijzigen voor integratie loonstrook met MijnGeldzaken

Voor de integratie van de salariswijzer met MijnGeldzaken wijzig je de instellingen voor het verstrekken van de loonstroken.

Instellingen wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Loonstrook/jaaropgave.
 4. Selecteer Volgens instellingen van de medewerker bij Verstrekking loonstrook.
 5. Selecteer Volgens instellingen van de medewerker bij Verstrekking jaaropgave.
 6. Klik op: OK.
Medewerkers registreren voor MijnGeldzaken

Voor de integratie met MijnGeldzaken registreer je de medewerkers bij MijnGeldzaken. Na het registreren van de medewerkers, ontvangen ze een uitnodiging zodra je de loonstroken verstrekt.

Informeer de medewerkers vooraf over de nieuwe verstrekkingswijze van de loonstroken en de uitnodiging die je verstuurt.

Let op:

Om de medewerkers te registreren voorzie je alle medewerkers van een geldig e-mailadres.

Medewerkers registreren:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Selecteer de medewerkers.

  Gebruik (Ctrl+S) om via multi-select meerdere medewerkers te selecteren.

 3. Klik op de actie: Uitnodigen voor MijnGeldzaken.

  Je nodigt hiermee de medewerkers uit voor MijnGeldzaken. Na het genereren van de loonstroken ontvangen ze een e-mail.

  Profit kijkt eerst of het zakelijke e-mailadres gevuld is. Als deze niet gevuld is kijkt Profit naar het veld met de privé e-mail. Zorg dat een van beide velden gevuld is, anders komt er geen uitnodiging.

Je genereert de loonstroken op de gebruikelijke wijze in Profit. De medewerker ontvangt hierdoor een uitnodiging voor het gebruik van MijnGeldzaken.

Je kunt de loonstroken van de eerstvolgende periode of de laatst verstrekte loonstroken opnieuw verstrekken om de medewerkers uit te nodigen voor het gebruik van MijnGeldzaken.

Let op:

De verzonden uitnodiging is 3 maanden geldig.

De uitnodiging kan elk moment opnieuw worden verzonden als de medewerker zijn uitnodiging kwijt is, of alsnog na de 3 maanden zich aan wil melden.

Zolang de medewerker zich niet aanmeldt bij MijnGeldzaken, ontvangt de medewerker de loonstrook via de verstrekkingswijze die in Profit staat ingericht.

 1. In de uitnodiging klikt de medewerker op de link.

  Een webpagina voor het aanmelden bij MijnGeldzaken wordt geopend.

 2. De medewerker meldt zich aan bij MijnGeldzaken:
  • Als de medewerker al een bestaand account bij MijnGeldzaken heeft, dan kan de medewerker hierop inloggen om de loonstroken in dit account te ontvangen.
  • Als de medewerker nog geen account heeft, meldt hij zich aan door zijn e-mailadres en wachtwoord 2x in te voeren. Dit e-mailadres hoeft niet hetzelfde te zijn als het e-mailadres waar de uitnodiging naartoe is gestuurd. De medewerker kan zelf kiezen welk e-mailadres hij hiervoor gebruikt. Na het aanmelden krijgt de medewerker een e-mail waarop hij zijn aanmelding moet bevestigen en hierna kan inloggen.

  In MijnGeldzaken kan de medewerker de loonstrook raadplegen.

  Wil een medewerker geen loonstrook meer ontvangen in MijnGeldzaken, dan ontkoppelt de medewerker de loonstrook zelf in MijnGeldzaken. Meer informatie hierover vindt de medewerker in de help van MijnGeldzaken.

Voorgaande perioden integreren met MijnGeldzaken

Als je loonstroken van voorgaande maanden ook beschikbaar wilt hebben in MijnGeldzaken, dan verstrek je opnieuw voor deze maanden de loonstroken.

Voorgaande periode integreren met MijnGeldzaken:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
 2. Open de weergave: Salarisverwerkingsplan (alle).
 3. Selecteer de periode die je zichtbaar wilt maken in MijnGeldzaken.
 4. Klik op de actie: Loonstrook.
 5. Vink Acties uitvoeren zoals aangegeven bij werkgever uit.
 6. Selecteer Niet in dossier bij Loonstrook in dossier.
 7. Selecteer Niet afdrukken/Niet mailen bij Verstrekking loonstrook.
 8. Klik op: Voltooien.

  Herhaal deze procedure voor de loonstroken van de overige perioden die je beschikbaar wilt maken.

Medewerker opnieuw uitnodigen voor MijnGeldzaken

Als de medewerker de e-mail kwijt is geraakt, kun je de medewerker opnieuw een uitnodiging sturen.

Let op:

Om de medewerkers uit te nodigen voorzie je alle medewerkers van een geldig e-mailadres.

Medewerkers opnieuw uitnodigen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Selecteer de medewerkers.

  Gebruik (Ctrl+S) om via multi-select meerdere medewerkers te selecteren.

 3. Klik op de actie: Uitnodigen voor MijnGeldzaken.

  Door het klikken op deze actie is Uitnodigen voor MijnGeldzaken aangevinkt op het tabblad Digitaal in de eigenschappen van de medewerker.

  Voor InSite kan je geen voorkeurswaarde geven aan het veld in het profiel.

Je genereert de loonstroken op de gebruikelijke wijze in Profit. De medewerker ontvangt hierdoor een uitnodiging voor het gebruik van MijnGeldzaken.

Je kunt de loonstroken van de eerstvolgende periode of de laatst verstrekte loonstroken opnieuw verstrekken om de medewerkers uit te nodigen voor het gebruik van MijnGeldzaken.

Let op:

De verzonden uitnodiging is 3 maanden geldig.

De uitnodiging kan elk moment opnieuw worden verzonden als de medewerker zijn uitnodiging kwijt is, of alsnog na de 3 maanden zich aan wil melden.

Zolang de medewerker zich niet aanmeldt bij MijnGeldzaken, ontvangt de medewerker de loonstrook via de verstrekkingswijze die in Profit staat ingericht.

 1. In de uitnodiging klikt de medewerker op de link.

  Een webpagina voor het aanmelden bij MijnGeldzaken wordt geopend.

 2. De medewerker meldt zich aan bij MijnGeldzaken:
  • Als de medewerker al een bestaand account bij MijnGeldzaken heeft, dan kan de medewerker hierop inloggen om de loonstroken in dit account te ontvangen.
  • Als de medewerker nog geen account heeft, meldt hij zich aan door zijn e-mailadres en wachtwoord 2x in te voeren. Dit e-mailadres hoeft niet hetzelfde te zijn als het e-mailadres waar de uitnodiging naartoe is gestuurd. De medewerker kan zelf kiezen welk e-mailadres hij hiervoor gebruikt. Na het aanmelden krijgt de medewerker een e-mail waarop hij zijn aanmelding moet bevestigen en hierna kan inloggen.
 3. In MijnGeldzaken kan de medewerker de loonstrook raadplegen.

Process

Loonstrook Personal

Work area

Payroll