thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

TWK-loonstroken inrichten

Je bepaalt in Profit of je de TWK-loonstroken niet afdrukt of dat Profit deze onder een bepaald bedrag niet afdrukt.

Voor het afdrukken van TWK loonstroken, kun je het volgende instellen:

 • Niet afdrukken

  Profit drukt de TWK-stroken niet af. Profit initieert, berekent en voert de TWK mutaties wel door.

 • Onder bepaald bedrag niet afdrukken

Profit drukt de TWK-stroken onder een bepaald bedrag niet af. Je wordt in dit geval niet geconfronteerd met TWK-stroken waarop hele lage bedragen staan.

Inhoud

TWK-stroken genereren

Je bepaalt of Profit de TWK-loonstroken wel of niet afdrukt.

Bij het genereren van de loonstroken kun je de voorkeurswaarde altijd nog wijzigen.

Let op:

Als je de TWK-loonstroken niet afdrukt, initieert, berekent en voert Profit nog wel de TWK-mutaties door. In dit geval bepaal je alleen dat Profit de TWK-loonstroken (vervangende of verschil loonstroken) niet afdrukt voor deze werkgever.

Afdrukken van TWK-loonstroken inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Voorkeurwaarde Payroll.
 4. Vink TWK-loonstroken afdrukken aan onder Terugwerkende kracht.

  Als je dit veld niet aanvinkt, dan drukt Profit geen TWK-loonstroken af voor de werkgever.

 5. Bepaal de soort TWK-loonstrook:
  • Vervangende loonstroken

   In de vervangende loonstrook verwerkt Profit de TWK-mutaties voor een geaccordeerde periode. Dit is de loonstrook voor de geaccordeerde periode, zoals deze moet zijn.

  • Verschil loonstroken

   De verschil loonstrook is een loonstrook waarop Profit alleen de TWK-mutaties voor een geaccordeerde periode afdrukt.

 6. Klik op: OK.
Onderdrukken van TWK-stroken onder een grensbedrag

Je kunt het genereren van TWK-verschilstroken onder een bepaald grensbedrag onderdrukken. Hiermee voorkom je TWK-verschilstroken met zeer lage bedragen.

Voorbeeld:

Je wilt voor de correcties kleiner dan 5,- geen TWK-stroken verzenden. Hiervoor vul je een grensbedrag van 5,-.

Profit onderdrukt de TWK-stroken waarvan de grondslag 'Te betalen' kleiner is dan het grensbedrag van 5,- en groter dan -5,-. Dus zowel positief als negatief.

Met deze instelling onderdruk je alleen het afdrukken van deze TWK-stroken. Op de loonstrook van de periode waarin de TWK is verwerkt, zie je wel het correctiebedrag. Je kunt de TWK-stroken wel te allen tijde raadplegen via Raadplegen Salaris. Bij vervangende loonstroken geldt deze instelling niet. Profit genereert dan alsnog de loonstroken met een waarde onder het grensbedrag.

Als de medewerker in de gekozen periode niet in dienst is, genereert Profit voor de betreffende medewerker niets, omdat je de TWK-stroken onderdrukt en geen loonstrook aanwezig is voor de gekozen periode. De eventuele verschillen betaalt Profit wel uit. Dit betekent dat de medewerker geen loonstrook krijgt, maar op de betaalstaat of in het betaalbestand zie je een uit te betalen bedrag of een terug te betalen bedrag.

Instellingen voor het onderdrukken van TWK-loonstroken:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Payroll.
 3. Vink TWK-loonstrook onder grensbedrag niet weergeven aan.

  Zie je de TWK-loonstroken nu niet meer onder het opgegeven grensbedrag. Je kunt hier op werkgeversniveau nog wel van afwijken.

 4. Vul het Grensbedrag in.

  Profit onderdrukt de TWK-loonstroken waarvan de grondslag 'Te betalen' kleiner is dan het opgegeven grensbedrag (positief en negatief).

 5. Vul de omschrijving in.

  Profit groepeert alle TWK bedragen onder één noemer en drukt deze op de laatste loonstrook af. De noemer is de omschrijving die je opgeeft.

  Voorbeeld:

  Je vult de omschrijving Verschillen vorige perioden. Op de laatste loonstrook drukt Profit een regel af met de omschrijving Verschillen vorige perioden met daarachter het totaal van de verschillen.

 6. Klik op: OK.

Onderdrukken TWK-loonstroken per werkgever instellen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Voorkeurwaarde Payroll.
 4. Vink TWK-loonstrook onder grensbedrag niet weergeven aan.
 5. Klik op: OK.

Process

Loonstrook TWK

Work area

Payroll