GetConnector geeft melding Out of memory

Deze Out Of Memory melding geeft aan dat je meer data ophaalt dan Profit in het actieve geheugen kan verwerken. Dit gaat dus om de hoeveelheid tekens die je ophaalt met je request. De limiet hiervoor is ongeveer 100.000.000 tekens.

Melding opzoeken in omgevingslogboek

Zoek in het omgevingslogboek via Algemeen / Omgeving / Beheer / Omgevingslogboek de Out of Memory melding op om te zien om welke GetConnector het gaat. Filter in de kolom Bron eventueel op =Connector.

Gebruik de volgende stappen om het maximale uit de GetConnector-requests te halen:

1. Alleen nieuwe en gewijzigde data ophalen.

Dit is de belangrijkste oplossing die hiervoor beschikbaar is. Hiervoor zijn uitgebreide beschrijvingen beschikbaar:

2. Korte veldnamen gebruiken

In de definitie van de GetConnector (in Profit) kun je de veldnaam aanpassen naar een kortere naam. Een korte veldnaam betekent dat je minder tekens nodig hebt per dataregel/record. In totaal kun je met korte veldnamen dus meer regels ophalen dan met lange veldnamen.

3. Toepassen skip/take-parameters

Wil je meer data ophalen dan wat je met 1 request kan ophalen? Gebruik dan de skip/take-parameters om de data in batches op te halen en vergeet geen sortering mee te geven.

4. Let op het veldtype

Als je gebruik maakt van een GetConnector met memo tekstvelden kan de hoeveelheid data die je ophaalt sterk verschillen. Een memoveld kan leeg zijn maar hier kunnen maximaal 65.000 tekens in staan. Hou hier rekening mee wanneer dit veldtype in de GetConnector zit.

5. Gebruik REST/JSON in plaats van SOAP/XML

De JSON-syntax is compacter dan de XML-syntax. Hierdoor kun je met JSON meer data ophalen met dezelfde request dan met SOAP. Hoeveel dit precies scheelt is vooral afhankelijk van de veldnamen. In XML wordt elke veldnaam 2 keer per waarde gebruik en in JSON 1 keer.