thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Import C/F Vpb

Maak je bij de boekhouding van je klanten gebruik van het Referentie Grootboekschema (RGS)? Je kunt de commerciële en fiscale balans en resultatenrekening, importeren op basis van de RGS-codes.

Als je de RGS-codes met de bijbehorende bedragen uit de boekhouding exporteert, kun je deze cijfers direct importeren in C/F. Het is dus niet meer nodig om de export om te zetten naar fiscale codes, voordat je de bedragen in C/F importeert. Dit bespaart enorm veel tijd bij het importeren!

De vertaalslag van RGS-codes naar fiscale codes hebben wij al voor je gemaakt.

Je kunt in Fiscaal een C/F-import doen op basis van de Post, RGS-codes of via de RGS brugstaat. De RGS-import werkt hetzelfde als de C/F-import. De RGS-import is vanaf nu gebaseerd op RGS 3.2 (hiervoor was dat RGS 3.0). Meer informatie hierover vind je hier.

Formaat importbestand

Je kunt het volgende formaat gebruiken:

Velden die geïmporteerd worden

Formaat

Commerciële en fiscale velden inlezen in Balans einde en balans begin van het jaar

<Post>/<RGS-code>;<Omschrijving>;<Commerciële balans/resultatenrekening einde jaar>;<Commerciële balans/resultatenrekening begin jaar>;<Fiscale balans einde jaar>;<Fiscale balans begin jaar>

 

 

Importeren van velden

Alle posten die totaalvelden zijn, kun je niet importeren. Deze tellingen maakt Profit namelijk zelf. Er is ook een aantal velden die Profit wel kent in de C/F structuur maar waar geen RGS-code voor is.

Klik hier voor de lijst met te importeren C/F posten.

Klik hier voor de lijst met niet te importeren CF posten.

Klik hier voor het sjabloon van het Excelbestand met alle gekoppelde RGS codes. In dit bestand zie je aan de linkerkant, onder C/F, de post waarnaar geïmporteerd wordt. Op dezelfde regel zie je alle mogelijke grootboekrekening codes die voor die ondernemingspost herkend en geïmporteerd zullen worden.

Import Vpb:

 1. Klik op: Vennootschap(pen) uitw.
 2. Klik op: Import C/F.

  Let op: 

  Je kunt meerdere regels tegelijk importeren op eenzelfde post, er wordt dan een extra regel toegevoegd. Ook kun je op bestaande regels importeren als de omschrijvingen gelijk zijn.

 3. Klik op: Bestand kiezen bij Importbestand.
 4. Klik op: Openen.
 5. Vink Alle gegevens verwijderen aan als je de gegevens uit de C/F module wilt verwijderen.
 6. Als alles goed staat klik je op Importeren. De gegevens worden ingelezen in de commerciële en fiscale balans en de resultatenrekening.
 7. Als de import klaar is krijg je hiervan een melding.

  De balanstotalen staan na het inlezen nog op 'nul'. Deze totalen worden doorgerekend op het moment dat je op de onderste balk 'Totaal activa/passiva' klikt. Ditzelfde geldt voor de resultatenrekening.

 8. Controleer altijd de balanstotalen aan de hand van de uitgebrachte jaarrekening via de menuoptie Invoeren jaarstukken.

Voorbeeld:

Op de Proef- saldibalans is de post Gebouwen opgenomen die je wil importeren:

Vervolgens zie je in het sjabloon van het Excelbestand met alle gekoppelde RGS codes onder C/F, de post waarnaar geïmporteerd wordt. Op dezelfde regel zie je alle mogelijke grootboekrekening codes die voor die ondernemingspost herkend en geïmporteerd zullen worden:

Direct naar

 1. Import Com/Fis Vpb
 2. Importeren commerciële en fiscale balans en resultatenrekening
 3. Import C/F Vpb
 4. RGS Brugstaat
 5. Alle gegevens verwijderen

Process

Aangifte Vpb Commercieel/fiscaal-module

Work area

Fiscaal