Eigen app connector inrichten in vogelvlucht

Dit onderwerp bevat alle stappen om een nieuwe app connector toe te voegen. Het uitgangspunt is dat de connectoren via een systeemgebruiker (met bijbehorende token) worden aangeroepen. Het is ook mogelijk om tokens automatisch uit de delen, zie verder Gebruikerstokens beheren.

Je kunt dit stappenplan o.a. gebruiken als een partner je vraagt om een app connector toe te voegen aan een omgeving.

Inhoud

Stap 1: gebruikersgroep aanmaken

Je voegt een aparte gebruikersgroep toe voor gebruikers die connectoren mogen aanroepen.

Gebruikersgroep aanmaken:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar: Groep / Nieuw.
 3. Vul de velden in.

  App_Cnr Eigen App connector autorisatiegroep toevoegen - Nieuw

 4. Klik op: Voltooien.

Zie ook:

Filterautorisatie uitdelen:

De GetConnectoren die je de app connector gaat opnemen, kunnen alleen records ophalen voor zover dit is toegestaan op basis van de filterautorisatie. Wil je bijvoorbeeld medewerkergegevens ophalen via een app connector, dan moet dit zijn toegestaan op basis van filterautorisatie op medewerker.

 1. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 2. Selecteer de nieuwe gebruikersgroep.
 3. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 4. Deel rechten uit op de juiste filters.

  Sluit de Autorisatie tool niet af.

 Zie ook:

Stap 2: Systeemgebruiker aanmaken en in gebruikersgroep plaatsen

 1. Ga naar: Gebruiker / Nieuwe systeemgebruiker.

  App_Conn GS Lokaal gebruiker toevoegen en autoriseren - menu

 2. Vul de gebruikersnaam en omschrijving in.
 3. Klik op: Volgende.
 4. Profit moet uitgevinkt zijn.

  Zit je in een Accept-omgeving? Dan moet je het veld AFAS Accept aanvinken.

 5. Voltooi de wizard. Je hoeft geen e-mailadres en UPN in te vullen.
 6. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 7. Selecteer de gebruikersgroep die je bij stap 1 hebt aangemaakt.
 8. Ga naar het tabblad: Gebruikers in groep.
 9. Klik op: Nieuw.
 10. Vink de connector-gebruiker aan.

 11. Klik op: OK.
 12. Sluit de Autorisatie tool. Je hoeft de omgeving niet opnieuw te openen.

Zie ook:

Stap 3: App connector aanmaken

Je maakt een app connector aan waarmee een externe toepassing gegevens kan uitwisselen met Accountancy Lite. Gebruik voor elke externe toepassing een aparte app connector.

Voorbereiding:

Het kan zijn dat de partner GetConnectoren heeft geleverd die je moet importeren, zie verder deze stappen.

App connector toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / App connector.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.
 4. Selecteer een gebruikersgroep. Alleen leden van deze gebruikersgroep kunnen de connectoren van de app connector aanroepen.

 5. Klik op: Voltooien.

  De eigenschappen van de app connector worden geopend.

 6. Ga naar het tabblad: GetConnectoren.

  Met een GetConnector haal je gegevens op uit de Profit-omgeving.

 7. Klik op Nieuw en vink de gewenste GetConnectoren aan.

  Probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de Profit-GetConnectoren (filter op @Profit). Als je GetConnectoren hebt geïmporteerd of zelf hebt gemaakt, vink je deze ook aan.

 8. Ga naar het tabblad: UpdateConnectoren.

  Met een UpdateConnector kun je gegevens toevoegen, wijzigingen en verwijderen (de mogelijkheden hangen af van de UpdateConnector). Raadpleeg het overzicht met UpdateConnectoren voor meer informatie.

 9. Klik op Nieuw en voeg de gewenste UpdateConnectoren toe.
 10. Op het tabblad Connectoren vind je enkele speciale connectoren. De meestgebruikte is AppConnectorSubject, deze is nodig voor het openen van bijlagen bij dossieritems.
 11. Klik op OK.

Zie ook:

Stap 4: App connector activeren

Als de app connector is ingericht, kun je deze deblokkeren. Maak een token aan voor de connector-gebruiker. Het token bevat de gebruikersnaam, de omgeving en de app connector.

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / App connector.
 2. Open de eigenschappen van de app connector.
 3. Vink het veld Geblokkeerd uit.
 4. Ga naar het tabblad: Gebruikerstokens.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Selecteer de connector-gebruiker en vul een omschrijving in.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Kopieer de token.

  Let op:

  Na het voltooien van de wizard kun je de token niet meer raadplegen via Profit. Als de token niet bekend is, dan moet je de oude token verwijderen en een nieuwe token toevoegen.

 9. Klik op: Voltooien.

Meestal moet je de volgende gegevens verstrekken aan de ontwikkelaar van de koppeling of gebruik je deze gegevens om zelf de koppeling te maken:

 • Gebruikerstoken
 • Deelnemersnummer
 • Type omgeving
 • GetConnector-namen
 • UpdateConnector-namen

Direct naar

 1. App connector
 2. Eigen app connector inrichten in vogelvlucht
 3. Meer informatie over de app connector (o.a. IP-restricties)
 4. Uitreiken/intrekken van tokens automatiseren via OTP
 5. Veilig gebruik van de API