thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Meewerkgebruiker

Een meewerkgebruiker kan inloggen in zowel zijn eigen omgeving als in omgevingen van klanten.

Beschrijving

Met een meewerklicentie krijg je recht op een meewerkgebruiker waarmee je in je eigen omgeving en in de omgevingen van je eigen klanten kunt inloggen en meewerken. Dit is bijvoorbeeld handig voor adviserende organisaties of accountants. De meewerkgebruiker telt mee in de licentie maar niet in de licentie van de klant.

Als licentiehouder moet je in de eigen omgeving een gebruiker activeren als meewerkgebruiker. Vervolgens moet de klant in zijn omgeving de meewerkgebruiker toevoegen. De klant bepaalt de rechten die hij de meewerkgebruiker wil geven.

E-mailadressen bij het inloggen

Het e-mailadres dat bij de gebruiker is vastgelegd in de Autorisatie tool is essentieel bij het inloggen.

Als een meewerkgebruiker een nieuw e-mailadres krijgt, dan geldt het volgende. We lichten dit toe met een voorbeeld.

  • Omgeving van de dienstverlener: O12345AA.
  • Gebruiker: 12345.BWilliams met het e-mailadres b.williams@accountant.nl.

Deze gebruiker is onlangs getrouwd krijgt een nieuw e-mailadres. Het e-mailadres b.williams@accountant.nl wordt gewijzigd in b.jansen-williams@accountant.nl. Dit moet worden aangepast in de accountantsomgeving O01245AA. Dit wordt elke avond om 23:00 gesyncschroniseerd naar de omgevingen waar 12345.BWilliams meewerkgebruiker is.

Let op:

Voer wijzigingen in naam of e-mailadres altijd door in de Productieomgeving, niet in een Test of Acceptomgeving. Alleen wijzigingen in de Productieomgeving worden gesynchroniseerd naar klantomgevingen. Wijzigingen in de Test of Acceptomgeving hebben geen enkel effect.

Aandachtspunten:

  • Dit werkt niet door in je klantomgeving als (bijvoorbeeld O98765AA) het nieuwe mailadres b.jansen-williams@accountant.nl al gekoppeld is aan een gebruiker, bijvoorbeeld aan 12345.Britt.

    Wat moet je dan doen? Maak bij 12345.Bertine het e-mailadres leeg. Het e-mailadres mag namelijk maar bij één gebruiker voorkomen.

  • Het is niet mogelijk om het mailadres van een meewerkgebruiker buiten zijn eigen bronomgeving te wijzigen (je kunt het veld dan niet wijzigen). Met andere woorden: je kunt het e-mailadres van 12345.BWilliams alleen wijzigen in een omgeving van deelnemer 12345.

Process

Meewerkgebruiker Inloggen

Work area

Techniek