ReportConnector (REST/JSON)

Connector voor het genereren en ophalen van een Profit-rapport.

Je kunt de ReportConnector alleen aanroepen als deze in de app connector geactiveerd is.

In Profit is autorisatie van toepassing op rapporten en op de inhoud van rapporten. Deze autorisatie geldt ook als je via de Reportconnector een rapport ophaalt:

 • De gebruiker die gekoppeld is aan de token, moet geautoriseerd zijn voor het raadplegen van het rapport.
 • De gebruiker die gekoppeld is aan de token, ziet in het rapport alleen regels waarvoor hij geautoriseerd is.

Voor rapporten van het type verkoopfactuur geldt het volgende. De connector heeft administratie-instellingen nodig voor het genereren van deze rapporten. Hiervoor gebruikt de connector de instellingen van de laatste administratie waarop de gebruiker heeft ingelogd.

Let op:

Je kunt een rapport met een voorloopscherm niet raadplegen via de ReportConnector. Een voorloopscherm is een op maat gemaakt instellingen en -filterscherm waarmee je de inhoud van een rapport bepaalt.

Inhoud

Voorbereidingen voor de ReportConnector in Profit

Je vraagt de GUID van het rapport op, je hebt deze nodig bij de aanroep. Als je een filter in het rapport wilt toepassen, vraag je ook de codes van de velden op die je in het filter wilt gebruiken.

Je kunt de connector alleen aanroepen als deze in de app connector geactiveerd is (tabblad Connectoren).

Report ID achterhalen:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Voeg een nieuwe weergave toe.
 3. Neem het veld ID op in de weergave:

  App_Ondersteunde functies (30)

  Accountancy Lite neemt de GUID op in de weergave. Zoek de GUID van het rapport dat je wilt ophalen.

Veldcodes ophalen t.b.v. filter:

Je moet bij het toepassen van een filter in de Reportconnector gebruik maken van de veldcodes die in het rapport staan.

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Open het rapport:.
 3. Klik op: Aanpassen. Hiermee open je de gegevensverzameling.

 4. Klik enkele malen op: Volgende.
 5. Klik op: Voorbeeld.
 6. Druk op: Ctrl+Shift+I.

  Je ziet een venster met de veldcodes.

  App_Ondersteunde functies (30)

 7. Neem de juiste veldcode over in een filter bij de aanroep van de ReportConnector.

ReportConnector uitvoeren

 1. Roep de Profit REST Services aan.
 2. Aanroep:

  <endpoint>/reportconnector/ReportGUID

  Voorbeeld:

  <endpoint>/F890829D4FE3DA0A7FBCDEBA980B813D

  Let op:

  Je vindt alle endpoints voor connectoren op de centrale pagina URL's van REST Services.

Testen in AFAS Connect:

 1. Ga naar REST/JSON / Custom Connectors.
 2. Vul de GUID van het rapport in.
 3. Klik op: Execute.

ReportConnector uitvoeren met filter

Gebruik een filter om alleen specifieke gegevens in het rapport op te nemen.

Zie ook de uitleg en extra velden bij de GetConnector.

'Is gelijk aan' filter op één waarde:

Aanroep:

<endpoint>/reportconnector/ReportGUID?filterfieldids=fieldid&filtervalues=value&operatortypes=type

Voorbeeld:

Je filtert op medewerker BARTD.

../ProfitRestServices/reportconnector/F890829D4FE3DA0A7FBCDEBA980B813D?filterfieldids=EmId&filtervalues=BARTD&operatortypes=1

EN-filter (filter op meerdere velden):

Je filtert op meerdere velden met een 'is gelijk aan' filter. Records moeten aan alle filtercriteria voldoen.

Aanroep:

<endpoint>/reportconnector/ReportGUID?filterfieldids=fieldid,fieldid&filtervalues=value,value&operatortypes=type,type

Gebruik een komma als scheidingsteken tussen de velden en tussen de filterwaarden.

Voorbeeld:

Je filtert op medewerkers van de afdeling ONTTEAM en de functie MEDPRO.

<endpoint>/reportconnector/9FCF692141693C5BCC9E5BB042336648?filterfieldids=U009,U011&filtervalues=ONTTEAM,MEDPRO&operatortypes=1,1

Direct naar

 1. Profit Rest Services (JSON)
 2. Overzicht REST API voor ontwikkelaars
 3. Connector aanroepen via Profit Rest Service
 4. App connector toevoegen voor Profit Rest Service
 5. Token genereren voor de Profit Rest Service
 6. XML omzetten naar JSON
 7. GetConnector aanroepen
 8. UpdateConnector aanroepen
 9. ReportConnector aanroepen
 10. SubjectConnector aanroepen
 11. FileConnector aanroepen
 12. ImageConnector aanroepen
 13. ProfitVersionConnector aanroepen