GetConnector Bouwen en testen

Met Profit worden veel GetConnectoren meegeleverd. Je kunt echter ook een GetConnector toevoegen en deze zelf indelen.

Let op:

Houdt rekening met het naleven van de AVG, deze stelt strenge regels ten aanzien van het opslaan en gebruik van data. Dit betekent ook dat data niet 'klakkeloos' uit Profit mag worden gehaald. Dit is altijd een aandachtspunt bij het exporteren van gegevens. Loop ook je GetConnectoren en na en kijk kritisch naar het doel van de uit Profit geëxporteerde data.

Inhoud

Beschrijving

Hieronder wordt het bouwen van een GetConnector kort toegelicht. Het doel is uiteraard dat de GetConnector precies de juiste output geeft. Alle middelen om dit te bereiken worden hier genoemd.

Gegevensverzameling

Bij het toevoegen van een GetConnector kies je een gegevensverzameling, deze kun je achteraf niet wijzigen. Een GetConnector heeft altijd één gegevensverzameling. Heb je nog een andere gegevensverzameling nodig, gebruik dan een extra GetConnector.

De gegevensverzameling is een koppeling met tabellen uit de Profit SQL-database en deze bepaalt welke gegevens je uit Profit kunt halen. Voorbeelden van gegevensverzamelingen zijn Financiële mutaties, Nacalculatie, Verlofregels, etc. Je bepaalt welke velden van de gegevensverzameling je wilt gebruiken en je kunt de output direct testen.

Hieronder zie je een voorbeeld van de output van een GetConnector met verlofregels:

App_Cnr XML GetConnector Bouwen en testen (Beschr) - output

Filter ingebouwd in de gegevensverzameling

Je kunt direct een filter in een gegevensverzameling inbouwen, dit zal altijd worden toegepast. Het filter kan niet via een externe aanroep worden omzeild. Je filtert bijvoorbeeld op werksoort, verzuimtype,artikelcode, grootboekrekening, etc. Bij datumfilters (en enkele andere typen) kun je de ingebouwde tags gebruiken. Hierdoor blijft je filter altijd geldig en hoef je dit bijvoorbeeld volgende maand of volgend jaar niet aan te passen. Zie verder Gegevens filteren.

Hieronder zie je een voorbeeld van de output van dezelfde GetConnector met een ingebouwd filter op jaar. Door de tag [Jaar] filter je altijd op het huidige jaar.

Ook in de aanroep van de GetConnector kun je een filter gebruiken, dit kan bij elke aanroep anders zijn.

Werkwijze