thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

UpdateConnector beschrijvingen

Dit onderwerp bevat een overzicht van alle UpdateConnectoren die door Profit worden ondersteund, en de bijzonderheden per UpdateConnector.

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Inhoud

Algemeen

CRM

Profit CRM

Financieel

Profit Financieel

Fiscaal

Facturering

Profit Ordermanagement

Process

App connector Connector AFAS Connect

Work area

Connectoren