thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Veldinstellingen beheerder

Veldinstellingen bepalen het gedrag van velden. Als beheerder leg je veldinstellingen vast voor alle gebruikers. De veldinstellingen bepalen bijvoorbeeld of een veld verplicht is, of een veld gewijzigd mag worden, etc.

Met veldinstellingen kun je de dagelijkse processen optimaliseren, fouten voorkomen en de consistentie van de bedrijfsgegevens vergroten.

Beschrijving

De veldinstellingen die hier worden behandeld, hebben betrekking op eigenschappenvensters en wizards. Je beschikt over de volgende veldinstellingen op beheerdersniveau:

 • Voorkeurwaarde instellen
 • Laatst gekozen waarde tonen
 • Wijzigbaar maken
 • Verplicht stellen
 • Zichtbaar/onzichtbaar maken
 • Specifieke invoer afdwingen

  Voorbeeld: 

  Het veld Branche bij een organisatie is standaard niet verplicht. Voor de Afdeling Marketing is dit veld echter erg belangrijk bij het versturen van mailing. Daarom besluit je als beheerder dit veld verplicht te maken.

  Hierdoor moet het veld Branche gevuld worden bij elke nieuwe organisatie.

Naast de veldinstellingen op beheerdersniveau beschik je over de volgende mogelijkheden om veldinstellingen vast te leggen:

Werkwijze

Process

Veldinstelling

Work area

Algemeen