Snelfilter gebruiken

Het snelfilter is een eenvoudig filter dat in de meeste situaties het gewenste resultaat zal opleveren. Je vult het snelfilter in de weergave in. Je kunt het ingevulde filter makkelijk wijzigen.

Het snelfilter is niet hoofdletter-gevoelig.

Filterwaarden in één kolom vormen samen een EN-filter. Filters in verschillende kolommen zijn een OF-filter. Dit zul je in de onderstaande voorbeelden zien.

In InSite vind je het snelfilter in alle websecties met tabellay-out, dit zijn weergaven met kolommen.

Let op:

Bij het openen van een weergave kan een filter automatisch toegepast worden. Hierdoor toont de weergave misschien minder gegevens dat je verwacht.

Als er een filter toegepast is, herken je dit aan de filter-knop:

Filter je op een kolom waar lege waarden in voorkomen dan worden deze weggefilterd. Als je de lege waarden ook wilt zien bij het gebruik van een filter dan kun je dat oplossen door bij het veld ook te filteren op =[].

Inhoud

Snelfilter

Elke weergave bevat een filterregel. Je filtert op een bepaalde kolom, door de filterwaarde in de filterbalk in te vullen.

Snelfilter op één waarde:

 1. Open de weergave:.
 2. Klik in het snelfilterveld van de te filteren kolom.
 3. Vul de filterwaarde in.

  Let op:

  Je maakt het snelfilter in Profit leeg met Ctrl+L.

Meerdere waarden

Je zoekt op meerdere waarden, waarbij je twee mogelijkheden hebt:

 • OF-filter: veld moet aan één van de filterwaarden voldoen.
 • EN-filter: veld moet aan alle filterwaarden voldoen.

Snelfilter op meerdere waarden (OF-filter):

Criterium: waarde1;waarde2

Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: namen waarin auto OF taxi voorkomt
 • Filter: auto;taxi

Snelfilter op meerdere waarden (EN-filter):

Criterium: #waarde1;waarde2

Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: namen waarin auto EN taxi voorkomt
 • Filter: #auto;taxi

  Snelfilter (20) - En-filter

Bevat niet

Je filtert regels waarin een bepaalde waarde niet voorkomt.

Bevat niet:

Criterium als je één waarde uit wilt sluiten: !filterwaarde

Criterium als je een tweede waarde wilt uitsluiten: !filterwaarde;filterwaarde (bijvoorbeeld !graaf;hoogeveen).

Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: namen waarin Graaf niet voorkomt.
 • Voorbeeld: Graaf

  Profit_Snelfilter (30)

Begint met / eindigt met

Je filtert regels waarvan een veld begint met een bepaalde waarde of eindigt op een bepaalde waarde.

Begin met:

Criterium: @filterwaarde

Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: namen die beginnen met Van
 • Filter: @Van.

  Als je het teken @ weglaat, krijg je een zoekresultaat waarbij de zoekterm ook ergens anders voorkomt dan aan het begin van de naam. Probeer het maar even uit.

Eindigt met:

Criterium: &filterwaarde

Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: namen die eindigen op Bank.
 • Filter: &Bank.

Van..t/m

Je filtert vanaf t/m een bepaalde waarde.

Van/Tot en met:

Criterium: waarde1..waarde2

Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: debiteuren met een omzet van 1.000 t/m 5.000 euro.
 • Filter: 1000..5000
 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.

  Let op: in het voorbeeld filter je t/m de waarde 5000. De waarde 5000 valt binnen het filter, maar 5000,01 niet.

Leeg veld

Je filtert op velden die geen waarde bevatten of op velden die wel een waarde bevatten.

Filteren op velden die een waarde bevatten:

Criterium: ![] - dit zijn de haken [ en ] zonder spatie er tussen.

 Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: organisaties waarbij het e-mailadres gevuld is, want voor deze organisaties kun je dan een e-mailing maken.
 • Filter: ![]

  Dat_Snelfilter (55)

Filteren op velden die geen waarde bevatten:

Criterium: []

 Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op: regels waarbij het telefoonnummer werk niet is vastgelegd.
 • Filter: [ ]

Vinkveld

Een vinkveld is aangevinkt of niet. In de weergave filter je als volgt:

 • Filteren op aanvinkt: J of 1
 • Filteren op niet aanvinkt: N of 0

Voorbeeld:

 • Je wilt filteren op grootboekrekeningen waarop btw geboekt mag worden.
 • Filter: J

Meerdere velden

Bij een filter op meerdere velden past Profit altijd het EN-filter toe: Je ziet alleen regels die aan alle criteria voldoen.

Voor een OF-filter gebruik je het geavanceerde filter.

Snelfilter op meerdere velden:

 1. Vul filterwaarden in de kolommen in.

  Dat_Snelfilter (57)

Veldwaarde overnemen in snelfilter

Je neemt een waarde uit de weergave over in het snelfilter.

Veldwaarde overnemen in filter:

 1. Open de weergave:.
 2. Selecteer de waarde.
 3. Druk op: Ctrl+Plus.

  Je plaatst hierdoor de geselecteerde waarde in het snelfilter.

  Als je drukt op Ctrl+Min is het filter omgedraaid, zodat je een niet-filter krijgt. Bijvoorbeeld !Jansen betekent niet Jansen.

 4. Je kunt ook gebruik maken van:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de waarde.
  2. Uitvoeren van het filter / Filter op geselecteerd veld om de waarde in het snelfilter te plaatsen.
  3. Uitvoeren van het filter / Alles behalve geselecteerd veld om het filter om te draaien, zodat je een niet-filter krijgt. Bijvoorbeeld !Jansen betekent niet Jansen.

  Je ziet alleen de regels die voldoen aan het opgegeven filter.

 5. Klik met de rechtermuisknop in de weergave en ga naar Uitvoeren van het filter / Geen filter (Ctrl+Shift+D).

  Hierdoor wordt het filter ongedaan gemaakt, maar de filtercriteria blijven in het snelfilter staan. Je kunt vervolgens het filter verder verfijnen.

Nadat je een snelfilter hebt ingevuld, kun je besluiten om verder te werken in het filtervenster. Neem het ingevulde snelfilter over naar het filtervenster met Ctrl+Shift+H.

Direct naar

 1. Filter
 2. Snelfilter
 3. Eenvoudig filter
 4. Geavanceerd filter
 5. Kolommen vergelijken via filter
 6. Filterbeheer
 7. Filtervariabelen
 8. Filtercriteria en voorbeelden