thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Mutaties importeren

Je bespaart veel tijd door financiële mutaties te importeren. Dit kunnen mutaties uit een ander pakket zijn, of uit een andere omgeving in Accountancy Lite. Je kunt zowel de beginbalans als andere mutaties importeren via Financieel / Beheer / Import grootboek / Financiële mutaties.

In dit artikel staan de belangrijkste aspecten van importeren van financiële mutaties. Als je niet bekend bent met de importfunctionaliteit, lees je eerst de algemene toelichting.

Meerdere administraties

Als je meerdere administraties hebt, dan kun je voor meerdere administraties tegelijk financiële mutaties importeren vanuit één bestand. De import voor financiële mutaties bevat hiertoe het veld Administratie, om de administratiecode in te kunnen lezen. Als bij de importdefinitie het veld Administratie op Standaardwaarde (defaultwaarde bij importeren) staat ingesteld, dan is de import bestemd voor de huidige administratie.

Verkoopmutaties / verkoopfacturen

Als je financiële mutaties importeert is het technisch gezien geen factuur en dus niet zichtbaar bij de verkooprelatie op het tabblad Facturen. De factuur is immers in een ander software pakket gemaakt. De geïmporteerde financiële mutaties kun je gebruiken om de financiële afhandeling in Accountancy Lite te doen. De geïmporteerde financiële mutaties vind je alleen terug bij de verkooprelatie op het tabblad Mutaties.

Importvolgorde

Je importeert mutaties in de juiste volgorde:

 • Beginbalansboekingen
 • Inkoopboekingen
 • Verkoopboekingen
 • Bankboekingen
 • Overige

Let op:

Je importeert dus eerst de inkoop- en verkoopboekingen en daarna de bankboekingen. Hierdoor blijven de openstaande posten (o.b.v. de inkoop- en verkoopboekingen) niet ten onrechte open staan.

Gebruik per dagboek een apart importbestand.

Regels per journaalpost

Het importbestand zal meestal meerdere journaalposten bevatten. Daarom moet Accountancy Lite kunnen bepalen welke regels bij één bepaalde journaalpost horen. De boekingsregels van een journaalpost moeten direct onder elkaar staan. Accountancy Lite beoordeelt de te importeren regels op basis van de volgende gegevens:

 • Dagboek
 • Boekingsdatum
 • Journaalpostnummer
 • Boekstuknummer

Als één van bovenstaande gegevens wijzigt, ziet Accountancy Lite dit als het begin van een nieuwe journaalpost. Door een correcte sortering van de regels voorkom je, dat Accountancy Lite tijdens het importeren regels afkeurt.

Gebruik de volgende sortering:

 • Inkoop- en verkoopjournaalposten

  Sorteer deze op journaalpostnummer / journaalpostvolgnummer.

  Deze sortering kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het importeren van financiële mutaties uit een andere omgeving van Profit Financieel. Als deze velden niet aanwezig zijn in het importbestand, dan houd je de volgende volgorde aan voor facturen:

  • 1e regel: Debiteur of crediteur met het gehele factuurbedrag
  • 2e regel: omzet- of kostenrekening met het omzet- of kostenbedrag
  • 3e regel: BTW bedrag

  Let op: 

  Accountancy Lite gaat ervan uit dat een factuur altijd begint met de debiteur of crediteur. Het is dus zeer belangrijk dat je bovenstaande volgorde aanhoudt voor de facturen.

 • Overige journaalposten

Sorteer deze op journaalpostnummer. Als geen journaalpostnummer aanwezig is in het importbestand, sorteer je op boekstukdatum / boekstuknummer.

Journaalpost met BTW in twee regels importregel

De journaalpost ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Rekening

Omschrijving

Debetbedrag

Creditbedrag

BTW bedrag

10032

Debiteur

1.210,00

 

 

8000

Omzet

 

1000,00

210,00

Je vinkt de importoptie Btw-bedrag in dezelfde regel aan.

Journaalpost als één importregel

Elke importregel bevat een volledige journaalpost, bijvoorbeeld:

Rekening

Omschrijving

Tegenrekening

Bedrag

BTW bedrag

10032

Debiteur

8000

1.210,00

-210,00

Je vinkt de volgende importopties aan:

 • Btw-bedrag in dezelfde regel
 • Tegenrekening in dezelfde regel

Je kunt de tegenrekening ook opgeven als Vaste waarde in de importdefinitie. Accountancy Lite boekt de journaalposten dan tegen op deze rekening. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor het inlezen van beginbalansmutaties.

Debiteur-, crediteur- en rekeningnummers

In een importbestand met financiële mutaties mogen de rekeningnummers van grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren in één kolom, twee kolommen of drie kolommen staan. Je geeft dit aan in de importoptie Afhandeling rekeningen.

 • Rekeningnummers in één kolom

  Als je de rekeningnummers van grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren in één kolom hebt staan, dan moet duidelijk gemaakt worden of het rekeningnummer een grootboekrekening, een debiteur of een crediteur is. Je hebt hiervoor twee mogelijkheden:

  • Het rekeningkenmerk staat in een aparte kolom in het importbestand. Gebruik hierbij de volgende waarden:

   G = Grootboekrekening

   D = Debiteur

   C = Crediteur

  • Accountancy Lite bepaalt het kenmerk automatisch, als je de importoptie Rekeningkenmerk automatisch bepalen aanvinkt. Je kunt deze optie alleen gebruiken als je aparte nummerreeksen hanteert voor de grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren. Deze nummerreeksen mogen elkaar niet overlappen.
 • Rekeningnummers in twee kolommen

  Het importbestand bevat één kolom voor grootboekrekeningnummers en één kolom voor debiteur- en crediteurcodes. Voor de debiteur- en crediteurcodes voeg je een kolom toe met de codes D of C of je laat het rekeningkenmerk automatisch bepalen.

 • Rekeningnummers in drie kolommen.

  Omdat de nummers in aparte kolommen staan is een verdere specificatie niet nodig.

Afwijkende betaalrekening

Het veld Afwijkende betaalrekening komt twee keer voor in de Importdefinitie.

 • Afwijkende betaalrekening Type Geheel getal

  Dit veld zoekt het recordnummer (Rec.nr.) van de bankrekening die al bestaat in Profit. Als je het Rec.nr. al hebt, dan kan je het Rec.nr. in je importbestand gebruiken.

 • Afwijkende betaalrekening Type tekst

  In dit veld kun je het IBAN-nummer invullen. Na de import van een financiële mutatie op de debiteur/crediteur wordt de bankrekening toegevoegd

Debet- en creditbedragen

De debet- en creditbedragen van mutaties mogen in één kolom of twee kolommen staan.

 • Bedragen in één kolom. Als de bedragen in één kolom staan, dan geef je aan of het om debet- en creditbedragen gaat. Hierbij heb je de volgende mogelijkheden (selecteer de juiste waarde in de importoptie Afhandeling debet/credit):
  • Bedragkolom met teken

   De bedragkolom bevat een teken om het onderscheid tussen debetbedragen en creditbedragen aan te geven. Creditbedragen worden door een minteken (-) aangegeven. Dit minteken mag voor of achter het bedrag staan. Debetbedragen worden niet door een teken aangegeven of worden aangegeven door een plusteken (+). Als debetbedragen door een plusteken worden aangegeven moet het plusteken voor het bedrag staan.

  • Teken in aparte kolom

   Het importbestand bevat een kolom met bedragen en een aparte kolom met een aanduiding voor debet of credit. Selecteer Gebruik tekenkolom in de importoptie Afhandeling debet/credit. Vervolgens specificeer je de tekens die je gebruikt, bijvoorbeeld C en D.

 • Bedragen in twee kolommen. Omdat het importbestand een aparte debetkolom en creditkolom bevat, hoef je de bedragen niet verder te specificeren.

Regels afgekeurd tijdens import

Het kan voorkomen dat Accountancy Lite het importbestand niet in één keer succesvol inleest. Als dit het geval is (Accountancy Lite constateert bijvoorbeeld fouten), dan importeer je het gehele bestand niet opnieuw. Accountancy Lite importeert correcte regels namelijk wel. De afgekeurde regels staan in een apart bestand. Je geeft de bestandslocatie van dit bestand op in de importdefinitie.

Let op:

Als je één journaalpost van meerdere regels importeert, dan moet deze altijd in evenwicht zijn. Als de import dan een fout op één regelt aangeeft, dan zal Accountancy Lite de volledige journaalpost niet importeren, omdat deze niet in evenwicht is.

Process

Mutatie

Work area

Financieel