thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Betalingen

Je legt alle betalingen vast in financiële dagboeken, zoals het kas- of bankboek. Je hebt in principe net zoveel dagboeken nodig als je kassen en bankrekeningnummers hebt. Bij het invoeren van betalingen aan crediteuren of van debiteuren kun je direct openstaande posten afletteren.

Let op:

Je bespaart veel tijd door het inlezen van elektronische bankafschriften.

Hiermee neem je je dagafschriftregels over in Accountancy Lite en hoef je deze niet meer handmatig toe te voegen. Accountancy Lite zal betalingen van openstaande posten meestal herkennen en de betreffende posten direct afletteren. Niet herkende openstaande posten letter je handmatig af.

Inhoud

Beschrijving

Je gebruikt voor elk bankrekeningnummer een apart dagboek met een vaste tegenrekening (grootboekrekening). De mutaties op een bankrekeningnummer corresponderen dus altijd met de mutaties die op de vaste tegenrekening geboekt zijn. Ontvangsten worden gedebiteerd, uitgaven worden gecrediteerd.

Openstaande posten afboeken

Veel betalingen hebben betrekking op openstaande posten van debiteuren en crediteuren. Als je een betaling vastlegt, kun je de openstaande posten direct afboeken. Hiervoor wordt in Accountancy Lite de term Afletteren gebruikt.

Journaalpost van een betaling aan een crediteur:

Rekening

Debet

Credit

Crediteuren

-,-

 

Aan Bank

 

-,-

Journaalpost van een ontvangst van een debiteur:

Rekening

Debet

Credit

Bank

-,-

 

Aan Debiteuren

 

-,-

Bij een openstaande post kan een betalingsverschil ontstaan. Je kunt dit direct afboeken, als het betalingsverschil is toegestaan op basis van de financiële instellingen. Als het betalingsverschil groter is dan het grensbedrag, kun je dit niet als betalingsverschil wegboeken.

Werkwijze

Process

Mutatie

Work area

Financieel