Communicatieservice

Je gebruikt de communicatieservice voor de elektronische uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst en andere instanties.

Beschrijving

Je gebruikt de communicatieservice voor de volgende berichten:

Profit Financieel:

  • Facturering via UBL
  • Btw/icp-aangifte
  • KvK-uitwisseling

Profit Fiscaal:

  • Aangifte IB/Vpb
  • Voorlopige aangifte IB/Vpb
  • SBA-bestellingen
  • SBA-ontvangsten
  • Uitstelverzoeken IB/Vpb
  • Toeslagen

Werkwijze