Berichten verzenden en ontvangen via de communicatieservice

Je verstuurt berichten naar instanties (zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel) via de communicatieservice.

Je kunt dit proces automatiseren met Geplande taken.

De communicatieservice wordt ook gebruikt voor e-facturen.

Inhoud

Video

Beschrijving

Het berichtenverkeer met instanties verloopt via één specifieke omgeving: de communicatieomgeving. Als je meerdere omgevingen hebt, leveren deze omgevingen berichten (zoals btw-aangifteberichten) aan de communicatieomgeving aan. De communicatieomgeving wisselt berichten uit met de instanties. De communicatieomgeving koppelt de status van berichten terug naar de relevante subomgevingen.

Het berichtenverkeer ziet er globaal als volgt uit:

 1. Je verzendt berichten vanuit de subomgevingen naar de communicatieomgeving.

  Je zet bijvoorbeeld een btw-aangifte klaar, je deponeert stukken voor de Kamer van Koophandel, je verwerkt een betaalopdracht, etc. Al deze acties leiden tot het verzenden van een bericht van de subomgeving naar de communicatieomgeving.

 2. De communicatieomgeving wisselt berichten uit met instanties, zoals de Belastingdienst.

  Er vindt berichtenverkeer plaats per aangifte (of aanlevering). Na de initiële verzending van een aangifte kunnen diverse berichten volgen, zoals een ontvangstbevestiging, diverse statusberichten, een definitieve bevestiging dat de aangifte correct verwerkt is, of een afkeuring omdat er een fout is opgetreden.

  Je kunt deze berichten alleen raadplegen in de communicatieomgeving, niet in de subomgevingen.

 3. In de subomgevingen is de status van berichten zichtbaar in de functie waar je de berichten hebt klaargezet.

  Let op:

  Communicatieberichten lopen in de praktijk over diverse schijven/services, waarbij elke schijf of service berichten kan terugkoppelen. Dit is afhankelijk van het type bericht.

Voorbeeld

Je hebt diverse omgevingen (omgeving A, B, C, etc.) en een communicatieomgeving.

Je verricht een btw-aangifte vanuit omgeving A:

 1. Omgeving A

  Je maakt de btw-aangifte definitief in omgeving A. Als je de btw-aangifte klaarzet, wordt vanuit omgeving A een btw-aangiftebericht naar de communicatieomgeving verzonden.

 2. Communicatieomgeving

  De communicatieomgeving verzendt de btw-aangifte van omgeving A naar de Belastingdienst. Er vindt berichtenverkeer plaats tussen de communicatieomgeving en de Belastingdienst. Je kunt deze berichten raadplegen in de communicatieomgeving (al is dit doorgaans niet nodig), niet in omgeving A.

 3. Omgeving A

  De status van de btw-aangifte is zichtbaar in omgeving A, in Financieel / Btw/icp / Btw/icp-aangifte. Hier zie je of de aangifte verzonden is, of deze succesvol verricht is, etc.

Voorbereiding

Direct naar

 1. Communicatieservice
 2. Communicatieservice inrichten
 3. Berichten verzenden en ontvangen via de communicatieservice