thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Commerciële en fiscale balans en resultatenrekening importeren

In dit onderdeel van de C/F module moet je, ten behoeve van het elektronisch inlezen van de commerciële en fiscale balans en resultatenrekening, enkele handelingen verrichten. Als je gebruik wilt maken van deze functie moet je het bestand vooraf ontvangen. Check dit altijd! Neem contact op met de accountant als deze het elektronische bestand nog niet heeft toegezonden via de e-mail. Sla het bestand van de accountant op in een folder op de computer van de gebruiker.

Let op:

Bij de import C/F Vpb geldt het volgende:

 • Het is niet mogelijk om fiscale waarden te importeren als er geen commerciële waarden ingevuld kunnen worden voor een post.
 • De fiscale resultatenrekening dit jaar kan niet geïmporteerd worden.
 • Je kunt de fiscale resultatenrekening vorig jaar importeren.
 • Voor post 9 (Eigen vermogen) kan geen fiscale begin- en eindbalans geïmporteerd worden. Voor deze velden kun je wél (nul)bedragen aanleveren in het .csv-bestand. Tijdens het importeren worden de (nul)bedragen voor deze velden genegeerd.

Formaten importbestand

Bij het importeren van fiscale jaarstukken mag alleen een .csv-bestand of .txt-bestand gekozen worden. Je kunt drie verschillende formaten gebruiken:

Velden die geïmporteerd worden

Formaat

Commerciële velden inlezen in balans einde van het jaar

<Post>;<Omschrijving>;<Balans begin jaar/resultatenrekening vorig jaar>

Commerciële velden inlezen in balans einde en balans begin van het jaar

<Post>;<Omschrijving>;<Commerciële balans einde jaar/resultatenrekening dit jaar>;<Commerciële balans begin jaar/resultatenrekening vorig jaar>

Commerciële en fiscale velden inlezen in Balans einde en balans begin van het jaar

<Post>;<Omschrijving>;<Commerciële balans einde jaar/resultatenrekening dit jaar>;<Commerciële balans begin jaar/resultatenrekening vorig jaar>;<Fiscale balans einde jaar>;<Fiscale balans begin jaar>

Importeren balans begin en einde van het jaar:

Vanaf het jaar 2015 en verder heb je de mogelijkheid om ook voor de fiscale balans de begin- en eindcijfers te importeren op een post. De velden bij Import Com/Fis Vpb zijn gewijzigd. Het veld 'Importeer balans einde van het jaar' is verwijderd. Bij de import van Commercieel / Fiscaal Vpb geldt nu het volgende:

 • Het veld Importeer balans einde van het jaar stond voorheen standaard aangevinkt. In de nieuwe situatie geldt dat deze kolom moet worden aangeleverd in het .csv-bestand.
 • Het veld Importeer balans begin van het jaar was voorheen niet verplicht. In de nieuwe situatie geldt dat het veld Importeer balans begin van het jaar (alleen bij import commerciële balans) standaard aangevinkt staat. Je vinkt het veld Importeer balans begin van het jaar (alleen bij import commerciële balans) uit als je alleen de eindcijfers van de commerciële balans wil importeren.

Let op:

Ook zonder het vinkveld Importeer balans einde van het jaar is het mogelijk om alleen een commerciële eindbalans te importeren. De commerciële eindcijfers importeer je door géén van de vinkvelden aan te zetten bij de import van Commercieel / Fiscaal Vpb. Als je naast de balans einde van het jaar ook de balans begin van het jaar wilt importeren vink je het veld Importeer balans begin van het jaar (alleen bij import commerciële balans) aan. Staat dit vinkveld uit? Dan wordt alleen de eindbalans geïmporteerd.

Import Com/Fis Vpb:

 1. Klik op: Vennootschap(pen) uitw.
 2. Klik op: Import C/F.

  Let op: 

  Je kunt meerdere regels tegelijk importeren op eenzelfde post. Ook kun je op bestaande regels importeren als de omschrijvingen gelijk zijn.

 3. Klik op: Bestand kiezen bij Importbestand.
 4. Vink Alle gegevens verwijderen aan als je de gegevens uit de C/F module wilt verwijderen.
 5. Als alles goed staat klik je op Importeren. De gegevens worden ingelezen in de commerciële en fiscale balans en de resultatenrekening.
 6. Als de import klaar is krijg je hiervan een melding.

  De balanstotalen staan na het inlezen nog op 'nul'. Deze totalen worden doorgerekend op het moment dat je op de onderste balk 'Totaal activa/passiva' klikt. Ditzelfde geldt voor de resultatenrekening.

 7. Controleer altijd de balanstotalen aan de hand van de uitgebrachte jaarrekening via de menuoptie Invoeren jaarstukken.

Aandachtspunten:

 • Bij het importeren vanuit een Caseware of AWS bestand, wordt de post Vennootschapsbelasting geboekt op de buitengewone baten. Deze post moet je handmatig verplaatsen naar post 99 Vennootschapsbelasting.
 • Bij het importeren vanuit een Audititon bestand wordt de post Vennootschapsbelasting direct in post 99 geboekt. Hier moet de gebruiker post 99 activeren, zodat de post automatisch door het programma wordt verwerkt. De werkwijze is als volgt:
  • Klik aan de onderkant van het scherm op de ingevoerde regel vennootschapsbelasting, waardoor de regel actief wordt.
  • Klik nu op OK zodat de post vennootschapsbelasting automatisch door het programma wordt verwerkt.

Direct naar

 1. Import Com/Fis Vpb
 2. Importeren commerciële en fiscale balans en resultatenrekening
 3. Import C/F Vpb
 4. RGS Brugstaat
 5. Alle gegevens verwijderen

Process

Aangifte Vpb Commercieel/fiscaal-module

Work area

Fiscaal