Hoe wijzig ik het nummer inkomstenverhouding in een contract?

Alle contracten van een medewerker bij elkaar vormen een inkomstenverhouding. Het nummer daarvan pas je aan in het eerste contract van de medewerker. Omdat nieuwere contracten bij dezelfde inkomstenverhouding horen, wordt het nummer vervolgens automatisch in deze contracten aangepast.