thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wettelijke wijzigingen Payroll 2020

In dit artikel lees je alles over de wettelijke wijzigingen voor 2020 en de wijzigingen in Profit hiervoor.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft het doel de balans tussen vaste en flexibele contracten op de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. Het moet aantrekkelijker worden voor werkgevers om medewerkers een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren en voor onbepaalde tijd aan te bieden. Verschillende maatregelingen zorgen er effectief voor dat er vaker een loondoorbetalingsverplichting ontstaat voor de werkgever. De afspraken van de arbeidsovereenkomst moeten duidelijker worden in het aantal uren dat de medewerker werkt, waardoor de medewerker meer zekerheid krijgt op looninkomsten.

Meer informatie hierover, vind je hier.

Van SectorRisicogroep naar Sector

De risicogroep komt vanaf 2020 te vervallen waardoor het niet meer noodzakelijk is dat je bij de medewerker afwijkt. In de loonaangifte mag maar één sector voorkomen.

Werkgevers waarbij er toch meerdere sectoren bestaan, zijn verplicht om een gesplitste aanlevering te doen. Meerdere sectoren komt hoofdzakelijk voor bij uitzendbureaus en eigen risicodragerschap (ERD). In deze gevallen kan per sub loonheffingennummer een aangifte worden gedaan, wat in Profit zich vertaalt naar meerdere werkgevers of verschillende periodetabellen bij één werkgever. In de loonaangifte wordt alleen nog de sector meegenomen.

Reden einde arbeidsverhouding

Bij het uit dienst melden is het nieuwe verplichte veld Reden einde arbeidsverhouding toegevoegd. Dit veld is standaard zichtbaar op InSite via de profielen voor Uitdienst en Dienstverband afsluiten, maar alleen als de medewerker is gekoppeld aan de instantie Belastingdienst. Normaal gesproken leveren we nieuwe velden onzichtbaar uit, voor dit belangrijke veld maken we een uitzondering.

Aanvullend geboorteverlof

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Voor de loonaangifte leveren in de eerste CAO Update 2020 een lijstbegrip uit. In de minimumloonupdate van de cao leveren we instellingen uit voor dit lijstbegrip.

Voor het wettelijke geboorteverlof kun je gebruikmaken van de standaard verloffunctionaliteit in Profit. Je kunt dit geboorteverlof als verlofcorrectie toevoegen aan een verlofrecht.

Fiets van de zaak

Als een medewerker een fiets van de zaak heeft, dan wordt aangenomen dat de medewerker de fiets voor privégebruik ter beschikking heeft. Hierdoor moet het privégebruik als loon worden aangemerkt.

Looncomponenten bij deze regeling:

 • 100.009.593 'Bijtelling privégebruik fiets (rekencomponent)'
 • 100.007.022 'Bijtelling privé gebruik fiets'
 • 100.009.210 'Privé gebruik fiets (onb - vrije ruimte wkr)'
 • 100.007.023 'Aftrek privé gebruik fiets'
 • 100.008.137 'Eigen bijdrage fiets'
 • 100.008.138 'Inhouding schade fiets'
 • 100.009.414 'Audit: lease fiets en reiskosten'
 • 100.009.415 'Audit: negatieve bijtelling fiets'

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Let op:

Leg geen fietsen vast in het wagenpark voor privégebruik fiets van de zaak. Auto’s worden in Profit ook gebruikt voor de loonaangifte.

Beroepsbegeleidende leerweg

De belastingdienst introduceert code 83 ‘Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)’ die je kunt opgeven in instantie Belastingdienst bij de medewerker.

Als je BBL’ers indienst hebt, dan wijzig je de instantieregel vanaf 01-01-2020 en vult bij aard arbeidsverhouding de waarde 83. Bij het berekenen van het jaarloon BT maakt Profit nieuwe instantieregels aan. Hierna kun je de nieuwe instantieregels wijzigen.

Payrolling

Voor de Payrolling is het veld Cao-code inlener toegevoegd in de instantie Belastingdienst bij de medewerker. Dit nieuwe veld is verplicht bij aard arbeidsverhouding 82 ‘Payrolling’.

Als je medewerkers indienst hebt onder aard arbeidsverhouding 82, dan wijzig je de instantieregel vanaf 01-01-2020 en vul je het veld Cao-code inlener. Bij het berekenen van het jaarloon BT maakt Profit nieuwe instantieregels aan. Hierna kun je de nieuwe instantieregels wijzigen.

Vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR)

Vanaf boekjaar 2020 is een staffel van toepassing op de heffingsvrije ruimte, waarbij tot 400.000 een percentage van 1,7 van toepassing is en over het merendeel 1,2%. De berekening van de WKR binnen de loonaangifte is hierop aangepast.

Afrekenen van de werkkostenregeling (WKR)

Het afrekenen van de heffing mag in het laatste aangifte en in het eerste tijdvak van het nieuwe jaar. Vanaf 2020 wordt dit verruimd en mag je het ook afrekenen in het tweede aangiftetijdvak van het nieuwe jaar. Deze verruiming mag je voor het eerst toepassen voor de werkkostenregeling over boekjaar 2020, waardoor je deze mag opgeven in de loonaangifte van februari 2021.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte Landelijke regelgeving

Work area

Payroll