thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wettelijke wijzigingen Payroll 2019

In dit artikel lees je alles over de wettelijke wijzigingen voor 2019 en de wijzigingen in Profit hiervoor.

Woonland

Bijtelling

Aard arbeidsverhouding

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte Landelijke regelgeving

Work area

Payroll