thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Hoe vul ik het aantal contracturen in de loonaangifte als Rooster toepassen in Payroll op Nee staat bij de medewerker?

Als het veld Rooster toepassen in Payroll op Nee staat (het veld is niet aangevinkt) in de salarisregel van de medewerker, komen er niet automatisch contracturen in de loonaangifte. Dit het geval als je bijvoorbeeld de gewerkte uren uit een tijdsregistratiesysteem of een planningspakket haalt. De uren worden dan als loonmutatie of als nacalculatie verwerkt. Is met de medewerker wel een vast aantal contracturen overeengekomen én is er geen sprake van een oproepovereenkomst? Dan moeten de contracturen in de loonaangifte worden meegenomen. Bij deze medewerker(s) leg je het volgende vast:

  1. Vul in het rooster het veld Aantal uren per week met de uren die met medewerker zijn afgesproken.
  2. Voeg op het tabblad Looncomponent de looncomponent 'Contractloon tbv loonaangifte' (100.009.104) toe. Zet hierin bij de medewerker de parameter 'Contractloon aanleveren bij niet rooster toepassen in Payroll' op Ja. Geldt dit voor alle medewerkers bij dezelfde werkgever? Dan kun je de looncomponent bij de werkgever toevoegen en muteren.
    Kun je de looncomponent niet toevoegen bij de medewerker(s)? Open deze dan in de cao en vink op het tabblad Geavanceerd het veld Looncomponent niet tonen bij niveau medewerker uit. Meer informatie lees je in het artikel Looncomponenten toevoegen bij de medewerker.

Process

Loonaangifte

Work area

Payroll