thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

[PFZW] Waarom wordt bij het generatiepact de pensioenpremie niet 100% berekend?

PFZW wil bij de 80-90-100 regeling een parttimepercentage van 90% ontvangen. De overige 10% om tot de 100% te komen, zien zij als vrijwillige voortzetting. Dit werkt ook zo bij onbetaald verlof. Omdat PFZW de vrijwillige voortzetting niet vanuit de salarisverwerking wil ontvangen, regel je dit via de portal van PFZW.

Wil je de vrijwillige voortzetting deels verhalen bij de medewerker, boek dan een bedrag op looncomponent 100.004.001 'Pensioenpremie (bedrag)'. Deze looncomponent gaat niet mee in de pensioenaangifte naar PFZW.

Process

Salarisverwerking

Work area

Payroll