thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Salarisverwerkingsplan automatisch verlengen

Onderdeel van de jaarovergang Payroll is het toevoegen van de salarisverwerkingsplannen voor het nieuwe jaar. Op basis van de inrichting in de eigenschappen van de werkgever, genereert Profit de salarisverwerkingen voor het nieuwe jaar.

Voor de Flex-branche is dit vanaf Profit 18 mogelijk gemaakt voor de weektabel. Dit geldt voor zowel periodeverloning als declaratieverloning.

Autorisatie

 • Autoriseer het tabblad Salarisverwerking: HRM / Organisatie / Werkgever / Tabbladen.

Losse perioderegel of meerdere perioderegels

Je kunt losse of meerdere perioderegels voor het salarisverwerkingsplan genereren voor een werkgever. Dit is bijvoorbeeld nodig als je gedurende het jaar start met een werkgever.

Meer informatie hierover vind je hier.

Salarisverwerking verlengen inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerking.

  Als je dit tabblad niet ziet, dan autoriseer je dit tabblad eerst in de Autorisatie Tool.

 4. Vink Salarisverwerkingsplan automatisch verlengen aan.

  Profit genereert automatisch salarisverwerkingen voor het nieuwe jaar. Voor 2021 genereert Profit de salarisverwerkingen na de overgang op Profit 17.

 5. Selecteer Ja, betaling op specifieke datum bij Plannen als je de salarissen op een vaste datum wilt betalen.
 6. Selecteer de dag van de periode bij Dag waarop je de salarissen wilt betalen.
 7. Selecteer de methode van verschuiving in het weekend bij Verschuiving weekend.
 8. Selecteer de methode van verschuiving van de einddatum urenregistratie bij Verschuiven.
 9. Selecteer de dag van de periode bij Dag, als je de methode Verschuiven naar specifieke dag van de periode hebt gekozen voor de einddatum van de urenregistratie.
 10. Ga naar het tabblad: Journalisering overig.
 11. Vul de voorkeur dagboek in bij Voorkeur dagboek.

  Dit dagboek neemt Profit over bij het genereren van de salarisverwerkingplannen.

 12. Klik op: OK.

Tekst voor betaling en journaalpost

De tekst voor de betaling en journaalpost vult Profit als Betaling [omschrijving periode]. Daarbij vertaalt Profit het woord ‘betaling’ naar de taal van de werkgever. Dit is iets wat je handmatig of middels een import kunt aanpassen.

Financiële periode

Bij het genereren van de nieuwe salarisverwerkingsplannen laat Profit de financiële periode leeg op tabblad Journalisering in de eigenschappen van het salarisverwerkingsplan. De financiële periode is gelijk aan de periode van de salarisverwerking. Als je de loonjournaalposten journaliseert naar Profit Financieel via Profit integratie, dan is het niet verplicht dit veld te vullen.

Als je gebruik maakt van een extern softwarepakket, dan vul je de financiële periode handmatig in of via een import.

Direct naar

 1. Inrichten Payroll
 2. Werkgever
 3. Hoofd- en subwerkgevers
 4. Salarisverwerking
 5. Salarissen groepsgewijs verwerken
 6. Journalisering
 7. Betaling Payroll inrichten
 8. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 9. Loonstroken inrichten
 10. Rapportensets
 11. Onderwijs aanlevering
 12. Meerjarenbegroting
 13. Werkkostenregeling

Process

Salarisverwerking

Work area

Payroll