Salarisverwerkingsplan automatisch verlengen

Onderdeel van de jaarovergang Payroll is het toevoegen van de salarisverwerkingsplannen voor het nieuwe jaar. Op basis van de inrichting in de eigenschappen van de werkgever, genereert Profit de salarisverwerkingen voor het nieuwe jaar.

Voor de Flex-branche is dit mogelijk voor de weektabel. Dit geldt voor zowel periodeverloning als declaratieverloning.

Let op:

Voor het automatisch verlengen van de salarisverwerkingsplannen is het noodzakelijk dat de periodetabellen (automatisch) aangevuld zijn. In dit artikel lees je hier meer over.

Salarisverwerking verlengen inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerking.
 4. Vink Salarisverwerkingsplan automatisch verlengen aan.

  Profit genereert automatisch salarisverwerkingen voor het nieuwe jaar.

 5. Selecteer Ja, betaling op specifieke datum bij Plannen als je de salarissen op een vaste datum wilt betalen.
 6. Selecteer de dag van de periode bij Dag waarop je de salarissen wilt betalen.
 7. Selecteer de methode van verschuiving in het weekend bij Verschuiving weekend.
 8. Selecteer de methode van verschuiving van de einddatum urenregistratie bij Verschuiven.
 9. Selecteer de dag van de periode bij Dag, als je de methode Verschuiven naar specifieke dag van de periode hebt gekozen voor de einddatum van de urenregistratie. De waarde van het veld Dag moet tussen de 15 en 28 liggen.
 10. Ga naar het tabblad: Journalisering overig.
 11. Vul de voorkeur dagboek in bij Voorkeur dagboek.

  Dit dagboek neemt Profit over bij het genereren van de salarisverwerkingplannen.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

Tekst voor betaling en journaalpost

De tekst voor de betaling en journaalpost vult Profit als Betaling [omschrijving periode]. Daarbij vertaalt Profit het woord ‘betaling’ naar de taal van de werkgever. Dit is iets wat je handmatig of middels een import kunt aanpassen.

Financiële periode

De financiële periode in het salarisverwerkingsplan wordt onder bepaalde voorwaarde automatisch gevuld met de periode. Dit gebeurt alleen als de gekozen waarde ongelijk is aan Profit integratie bij het veld Exportdefinitie op het tabblad Journalisering in de eigenschappen van de werkgever.

Salarisverwerkingsplan importeren

Je kunt de salarisverwerkingsplannen bij een werkgever importeren. Hiermee bespaar je veel tijd, als je veel werkgevers in een omgeving bijhoudt.

Nieuwe perioderegels en correctieregels importeer je via HRM / Beheer / Import Payroll / Salarisverwerkingsplan.

Mutaties op perioderegel en correctieregels importeer je via HRM / Beheer / Import HRM/Payroll mutatie / Salarisverwerkingsplan.

Bij het importeren van de salarisverwerkingsplannen houd je rekening met het volgende:

 • Correctieregels

  Je kunt alleen een correctieregel importeren, als de bijbehorende hoofdperiode aanwezig is in Profit. Profit bepaalt zelf het correctievolgnummer. Je kunt meerdere correctiegels importeren.

 • Subwerkgevers

  Je kunt geen salarisverwerkingsplan importeren van een subwerkgever. Het salarisverwerkingsplan van een subwerkgever komt immers overeen met het salarisverwerkingsplan van de hoofdwerkgever.

 • Jaaroverschrijdende correctie

  Je kunt geen regels van het type 'jaaroverschrijdende correctie' importeren. Daarom is het veld Afw. journaalstructuur ook niet beschikbaar in de import, dit geldt alleen voor jaaroverschrijdende correcties.

  Let op:

  Test het importeren van gegevens altijd in een testomgeving (gebaseerd op de productie-omgeving).

Importsjabloon downloaden:

Voor het opzetten van een importbestand is een Excel-sjabloon beschikbaar.

 1. Download de sjablonen van HRM/Payroll
 2. Gebruik een van de sjablonen Payroll Salarisverwerkingsplan PROFIT [versie].
 3. Op het tabblad met velden kun je direct te importeren regels invullen vanaf rij 8.
 4. Sla het bestand op als .csv-bestand.
 5. Controleer het csv-bestand, voordat je dit in Profit importeert.

Salarisverwerkingsplan kopiëren van een andere werkgever

Je kunt in het salarisverwerkingsplan van een andere werkgever kopiëren.

Salarisverwerkingsplan kopiëren van een andere werkgever:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerkingsplan.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer Kopiëren van een andere werkgever.

  Dit is niet mogelijk als je een regel wilt kopiëren naar het salarisverwerkingsplan van een hoofdwerkgever.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de werkgever waarvan je het salarisverwerkingsplan wilt kopiëren.
 8. Selecteer de periodetabel van het salarisverwerkingsplan dat je wilt kopiëren. Je kunt alleen een periodetabel selecteren waarvan een salarisverwerkingsplan bestaat in de eigenschappen van de gekozen werkgever.
 9. Vul het jaar van het salarisverwerkingsplan dat je wilt kopiëren.

  Je kunt alleen een heel jaar kopiëren, daarom raden wij aan het salarisverwerkingsplan te kopiëren voordat je bijvoorbeeld al periode 1 hebt toegevoegd bij de werkgever. Als je periode 1 hebt toegevoegd bij de werkgever, dan is het niet mogelijk om het salarisverwerkingsplan te kopiëren van een andere werkgever naar deze werkgever.

 10. Klik op: Voltooien.

Uurloners in de salarisverwerking

Je kunt uurloners in een aparte periode verwerken. Hierdoor kun je de vastloners eerder verwerken dan de uurloners en kun je alle maandelijkse geboekte uren meenemen in de verwerking.

De gewerkte uren boek je of per medewerker ofwel per dag, ofwel cumulatief op de laatste dag van de periode. Doordat je de uurloners in een aparte periode verwerkt, kun je het moment van verwerken en accorderen zelf bepalen voor de uurloners en daardoor alle maandelijkse uren meenemen in de verwerking van de correctieperiode.

Voorbeeld:

De vastloners ontvangen het salaris maandelijks rond de 23ste. De uurloners ontvangen het salaris over alle geboekte uren van de maand.

In de normale salarisverwerking onderdruk je de uurloners. Hierdoor verwerkt Profit de uurloners niet in de normale salarisverwerking en kun je het salaris voor de vastloners uitbetalen op de 23ste.

Je voegt een correctieperiode toe waarin Profit de uurloners verwerkt. Hierdoor kun je het salaris uitbetalen over alle geboekte uren van een bepaalde maand. Je bent hierdoor niet gebonden aan de betaaldatum voor de vastloners.

Als je iedere periode de uurloners en vastloners gescheiden wilt verwerken, voeg je voor iedere periode van het jaar een correctieperiode toe aan het salarisverwerkingsplan.

Salarisverwerking aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerkingsplan.
 4. Open de eigenschappen van de perioderegel.
 5. Vink Uurloners onderdrukken aan.
 6. Vul eventueel de einddatum in bij Einddatum urenregistratie.

  Meer informatie over de werking van de einddatum urenregistratie vind je hier.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Let op:

  Maak je gebruik van het veld 'Uurloners onderdrukken', dan kan een volgende correctieperiode niet direct worden dichtgezet. Hiermee dwing je af dat uurloners in de correctieperiode worden verwerkt.

Correctieperiode toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerkingsplan.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vink Correctieperiode maken aan.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer de perioderegel.
 8. Klik op: Volgende.
 9. Vul de omschrijving in.
 10. Vink Uurloners onderdrukken niet aan, je wilt namelijk wel de uurloners verwerken.
 11. Vink Uurloners zonder gewerkte uren verwerken aan.

  Profit verwerkt de uurloners zonder gewerkte uren toch voor deze periode.

 12. Klik op: Volgende.
 13. Vul de velden in.
 14. Klik op: Volgende.
 15. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Salarisverwerkingsplan werkgever inrichten