RGS Brugstaat Vpb

In Profit wordt de RGS brugstaat ondersteund. De RGS brugstaat is een standaard voor het eenvoudig uitwisselen van grootboeksaldi op basis van RGS (Referentie Grootboekschema)

De brugstaat is een XML bestand met RGS-codes die je exporteert vanuit de jaarrekening en importeert in een aangifte IB of Vpb.

Let op:

Je kunt alleen van de .XML import mogelijkheid gebruik maken, als je vanuit je boekhoudsoftware kunt exporteren naar de Brugstaat.

Naast de brugstaat kan je ook de balans en resultatenrekening van begin en einde jaar importeren via Import C/F.

Let op:

In de brugstaat staan waarden met 2 cijfers achter de komma, dit wordt niet ondersteund door Fiscaal. De cijfers achter de komma worden afgekapt. Hierdoor kan het zijn dat de balans niet in evenwicht is na import of dat de rondtelling van vermogensvergelijking en saldo fiscale winstberekening niet correct is. Je moet dit zelf handmatig corrigeren.

Klik hier voor meer informatie over het exporteren van de RGS Brugstaat (Referentie GrootboekSchema).

Formaat importbestand

Je kunt het volgende formaat gebruiken:

Velden die geïmporteerd worden

Formaat

Commerciële en fiscale velden inlezen in Balans einde en balans begin van het jaar

<Post>/<RGS-code>;<Omschrijving>;<Commerciële balans/resultatenrekening einde jaar>;<Commerciële balans/resultatenrekening begin jaar>;<Fiscale balans einde jaar>;<Fiscale balans begin jaar>

 

 

Importeren van velden

Alle posten die totaalvelden zijn, kun je niet importeren. Deze tellingen maakt Profit namelijk zelf. Er is ook een aantal velden die Profit wel kent in de C/F structuur maar waar geen RGS-code voor is.

Klik hier voor de lijst met te importeren C/F posten.

Klik hier voor de lijst met niet te importeren CF posten.

Klik hier voor het sjabloon van het Excelbestand met alle gekoppelde RGS codes. In dit bestand zie je aan de linkerkant, onder C/F, de post waarnaar geïmporteerd wordt. Op dezelfde regel zie je alle mogelijke grootboekrekening codes die voor die ondernemingspost herkend en geïmporteerd zullen worden.

RGS brugstaat import Vpb:

 1. Klik op: Vennootschap(pen) uitw.
 2. Klik op: Import C/F.

  Let op: 

  Je kunt meerdere regels tegelijk importeren op eenzelfde post, er wordt dan een extra regel toegevoegd. Ook kun je op bestaande regels importeren als de omschrijvingen gelijk zijn. Dit geldt alleen als het veld Importeer balans begin van het jaar aanstaat. Het is voor de Vpb mogelijk om per post meerdere regels in de jaarstukken te hebben en deze een eigen omschrijving te geven. Als de brugstaat geïmporteerd wordt en er zitten meerdere RGS-codes in die aan dezelfde post in de aangifte gekoppeld zijn, dan wordt bij de Vpb de omschrijving overgenomen en bij de post geïmporteerd. Elke RGS post krijgt een eigen regel in de C/F module van de aangifte Vpb.

 3. Klik op: Bestand kiezen bij Importbestand.
 4. Selecteer het .xml bestand.
 5. Klik op: Openen.
 6. Vink Alle gegevens verwijderen aan als je de gegevens uit de C/F module wilt verwijderen.
 7. Als alles goed staat klik je op Importeren. De gegevens worden ingelezen in de commerciële en fiscale balans en de resultatenrekening.
 8. Als de import klaar is krijg je hiervan een melding.

  De balanstotalen staan na het inlezen nog op 'nul'. Deze totalen worden doorgerekend op het moment dat je op de onderste balk 'Totaal activa/passiva' klikt. Ditzelfde geldt voor de resultatenrekening.

 9. Controleer altijd de balanstotalen aan de hand van de uitgebrachte jaarrekening via de menuoptie Invoeren jaarstukken.

Direct naar

 1. Import Com/Fis Vpb
 2. Importeren commerciële en fiscale balans en resultatenrekening
 3. Import C/F Vpb
 4. RGS Brugstaat
 5. Alle gegevens verwijderen