Meerdere contactpersonen op plaatsing

Op een plaatsing kun je nu meerdere contactpersonen instellen. Deze zijn te gebruiken als bestemming in de workflows bijvoorbeeld bij plaatsings- en opdrachtbevestigingen, declaratie nacalculatie of in eigen workflows.

Het veld ‘Contactpersoon’ in de eigenschappen van een plaatsingsregel is hiervoor hernoemd naar Contact plaatsing. In totaal heb je nu deze drie contact velden:

  • Contact plaatsing
  • Contact ondertekening
  • Contact declaratie

Hiermee kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat via de OutSite-portaal de ene contactpersoon de opdrachtbevestiging ondertekent (Contact ondertekening) en een ander de declaraties accordeert (Contact declaratie).

Vanwege het ondertekenen in OutSite moeten de geselecteerde contactpersoon bij Contact ondertekening en Contact declaratie portaltoegang hebben. Als ze niet zichtbaar zijn in InSite, moet je ze zichtbaar maken in het juiste profiel.

Op klantovereenkomsten kun je per contact een voorkeurwaarde opgeven die Profit overneemt bij het aanmaken van nieuwe plaatsingen.

Je vindt de velden terug in:

Deze velden zie je als bestemming terug in alle workflows voor plaatsingen en declaraties, én in de speciale actie Bijlage(n) ondertekenen.

Dit gebruik je bijvoorbeeld bij plaatsings- en opdrachtbevestigingen, declaratie nacalculatie of eigen dossieritems via de workflow.

Let op:

De drie velden zijn toegevoegd in de import Klantovereenkomst. Controleer en wijzig indien nodig je import.

Overige wijzigingen:

  • De speciale actie Bijlage(n) ondertekenen is toegevoegd aan de workflow bij de dossieritems -101 ‘Plaatsing (Profit)’ en -102 ‘Plaatsingsregel (Profit)’.
  • Er zijn workflows met ondertekening toegevoegd bij de dossieritems Plaatsingsbevestiging (Profit) (-120) en Opdrachtbevestiging (Profit) (-121)
  • Bij de bestemmingen in de workflowmanager had je de Contactpersoon van de plaatsing bij bestemmingskopje Declaratie nacalculatie. Deze bestemming heet nu Contactpersoon plaatsing en vind je bij Plaatsingscontract. Ook de beide andere contact-velden vind je daar. Bestaande workflows hoef je niet te wijzigen.
  • In de plaatsingsregel zijn de velden Locatie en Organisatorische eenheid verplaatst naar het tabblad Contact, waarop ook de drie contact-velden staan.

Zie ook:

Direct naar

  1. Plaatsingsbevestiging en opdrachtbevestiging