thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wijziging wekentelling StiPP Basisregeling

Met ingang van het verloningsjaar 2022 zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de CAO voor Uitzendkrachten en Profit. Eén van deze wijzigingen betrof de wekentelling voor de StiPP Basisregeling. StiPP heeft gecommuniceerd dat er gekeken moet worden naar het aantal weken dat de uitzendovereenkomst loopt, ongeacht of er in de betreffende week is gewerkt:

Het deelnemerschap aan de pensioenregeling is gekoppeld aan het hebben van een uitzendovereenkomst met een bijbehorende pensioenovereenkomst. Dit betekent dat elke week dat er een uitzendovereenkomst is, meetelt voor het aantal weken deelnemerschap Basisregeling. Als de uitzendovereenkomst eindigt, stopt ook het deelnemerschap aan de pensioenregeling. Voor het tellen van de weken voor de deelnameperiode is dus bepalend of er een uitzendovereenkomst is, hierbij maakt het niet uit of er daadwerkelijk is gewerkt of dat er loon is uitbetaald. Lees meer.

Na invoering van deze wijziging zijn er veel vragen en onduidelijkheden ontstaan waardoor de cao-partijen met elkaar om de tafel gegaan zijn. Uitkomst van dit overleg is wederom een wijzing: terug naar de telling van daadwerkelijk gewerkte weken in de StiPP Basisregeling.

De wijziging in Profit

Het terugdraaien van deze wijziging heeft helaas ook gevolgen voor jou als klant die gebruik maakt van onze Flex functionaliteit. Door de regeling terug te draaien zijn medewerkers in de StiPP Basisregeling eerder overgegaan naar de Plus Regeling dan noodzakelijk. Hierdoor hebben medewerker en werkgever teveel premie aan StiPP afgedragen. Dit zal gecorrigeerd moeten worden voor deze groep medewerkers. Het corrigeren zal in twee stappen gebeuren:

 1. Eerst passen wij de werking van de wekentelling in de software aan voor de StiPP Plusregeling. Hierdoor wijzigt het veld 'Begindatum plusregeling' (in het contract van de medewerker). Voor medewerkers die te vroeg in de Plusregeling zijn gekomen, wijzigt de datum naar een datum later in de tijd.
 2. Doordat er teveel premie is ingehouden bij medewerkers moet een selectie van declaraties opnieuw worden verloond. Om dit makkelijker te maken hebben wij deze declaraties gekenmerkt met de tekst 'Declaratie opnieuw verlonen i.v.m. correctie overgang StiPP Plus'. Door het opnieuw verlonen van de declaraties ontstaat een nieuwe versie van waarbij een te betalen bedrag aan de medewerker ontstaat (als er geen andere correcties in zitten).

Opnieuw verlonen declaraties

Via onderstaande stappen verloon je de betreffende declaraties opnieuw:

 1. Ga naar Projecten / Nacalculatie / Correctiedeclaratie.
 2. Klik op de actie Opnieuw verlonen.
 3. Maak een nieuwe weergave aan:
  1. Klik op Weergaven / Nieuwe weergave.
  2. Kies voor Gebaseerd op een bestaande weergave en selecteer de Profit weergave Verloonde declaraties (actueel jaar).
  3. Geef de weergave een gewenste omschrijving.
  4. Voeg het veld Functionele fout toe (te vinden onder het kopje Verloning).
  5. Klik op Voltooien.
 4. Filter in de nieuw aangemaakte weergave in de kolom Functionele fout op de waarde 'Declaratie opnieuw verlonen i.v.m. correctie overgang StiPP Plus'.
 5. Selecteer alle declaraties om deze opnieuw te verlonen.
 6. Klik op Volgende.
 7. Vul een reden in.
 8. Klik op Voltooien.

Meer informatie over correctiedeclaraties lees je in het artikel Correctiedeclaratie (Flex).

Process

Declaratiecockpit

Work area

Payroll HRM Projecten