KPI conversie (Profit 21)

Vanaf Profit 21 is het mogelijk om het dashboard Forecast te baseren op bedrag en aantal. Hiervoor kun je nu in de kpi-tabel Forecast: target per verantwoordelijke kpi-regels aanmaken waarbij je Bedrag en Aantal vult.

De velden Bedrag en Aantal zijn nu voor deze kpi-tabel verplicht bij het toevoegen van gegevens in zowel de boekingslay-out als de import.

Als je overgaat op Profit 21 verplaatst Profit de gegevens uit het veld 1e normeringswaarde naar het veld Bedrag en wordt het veld Aantal gevuld met 0.

Let op:

Als je al gegevens in het veld Bedrag had staan, dan blijven de waarden in Bedrag en 1e normeringswaarde bestaan.

  • Had je al gegevens staan in het veld Bedrag, maar zijn de gegevens in het veld 1e normeringswaarde de juiste?
    Exporteer in dat geval de gegevens uit 1e normeringswaarde en importeer deze op het veld Bedrag. Hiervoor kun je de import KPI-regel gebruiken.
  • Had je gegevens in het veld 1e normeringswaarde staan die je gebruikte voor een maatwerkdashboard of op een andere manier?
    Baseer voortaan deze dashboards op het veld Bedrag in plaats van op 1e normeringswaarde.
  • Wat de import betreft, daarin zijn nu de velden Bedrag en Aantal verplicht. Controleer je import en wijzig deze waar nodig.

Zie ook: