thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Looninrichting voor betaald ouderschapsverlof

Let op:

Onderstaande opties gelden alleen wanneer je GEEN gebruik maakt van cao-specifieke looninrichting voor betaald ouderschapsverlof. In sommige cao's was namelijk al vóór de invoering van Wettelijk betaald ouderschapsverlof sprake van een regeling voor betaald ouderschapsverlof. In de meeste gevallen is het verstandig om de cao-specifieke looninrichting die daarvoor al beschikbaar was, te blijven gebruiken. Voor de cao's waarvoor dat geldt is een aparte cao releasenote gepubliceerd.

Inhoud

Opties voor medewerkers die een vast rooster hebben

Gebruik het schema om te beslissen welke aanpak je wilt gebruiken. In het schema vind je verwijzingen (nummers) naar de beschrijvingen onder het schema.

1 Het loon en de reserveringen korten, omdat de uitkering van het UWV rechtstreeks aan de medewerker wordt uitbetaald

2. Het loon en de reserveringen korten en 70% van het dagloon (= de uitkering die de werkgever ontvangt) aan de medewerker uitbetalen

3. Het loon gedeeltelijk doorbetalen naar rato van een percentage van het loon

4. Het loon en de reserveringen korten en een hoger percentage dan 70% van het gemiddelde loon werknemersverzekeringen uitbetalen

5. Het loon en de reserveringen volledig doorbetalen

6. Het loon en de reserveringen korten en 70% van het gemiddelde loon werknemersverzekeringen uitbetalen

7. Het loon en de reserveringen korten en een hoger percentage dan 70% van het dagloon ( =de uitkering die de werkgever ontvangt) aan de medewerker uitbetalen

8. Het loon en de reserveringen korten en 70% van het gemaximeerde dagloon uitbetalen

Opties voor medewerkers met 0 uren/dagen in het rooster

Het loon en de reserveringen volledig doorbetalen

Het loon gedeeltelijk doorbetalen naar rato van een percentage van het salaris

70% van het dagloon (= de uitkering die de werkgever ontvangt) aan de medewerker uitbetalen

Een hoger percentage dan 70% van het dagloon (= de uitkering die de werkgever ontvangt) aan de medewerker uitbetalen

Niets uitbetalen, omdat de uitkering van het UWV rechtstreeks aan de medewerker wordt uitbetaald

Gemiddeld loon werknemersverzekeringen

Als je de uitbetaling wil baseren op 70% van het gemiddeld loon werknemersverzekeringen, dan worden daarvoor de volgende looncomponenten gebruikt.

 • 100.009.584 'Gemiddeld loon werknemersverzekeringen per dag (gemaximeerd)'

  In Profit willen we nadrukkelijk niet ''het'' dagloon bepalen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat Profit nooit met zekerheid kan vaststellen wanneer UWV het dagloon heeft vastgesteld, en welke (correctie)loonaangiftes op dat moment bij UWV bekend waren. Daarnaast zijn er nog meer situaties waarin de berekening van UWV zal afwijken van de berekening in de salarisadministratie. Daarom hebben we ervoor gekozen een gemiddeld loon werknemersverzekering per dag te bepalen. Deze waarde geeft een goede indicatie voor de berekening va de schatting van de te ontvangen bedragen en het bedrag voor de uitkering t.b.v. Aof en WW.

  Voorbeeld:

  €36.000 / 261 dagen = €137,93 per dag. Als een medewerker niet een heel jaar in dienst is, dan wordt het cumulatieve loon gedeeld door het aantal werkdagen naar rato van het dienstverband. Het bedrag wordt gemaximeerd op het maximum dagloon.

Let op:

Omdat de berekening van deze looncomponent veel performance kost, wordt deze looncomponent alleen berekend als er sprake is van een werkgeversbetaling: Als looncomponent 100.009.583 'Loon Wnv per dag berekenen' een waarde oplevert, dan wordt het gemiddelde berekend.

 • 100.009.588 'Schatting te ontvangen bedrag UWV ivm bet. ouderschapsverlof'

  Deze looncomponent bepaalt het bedrag dat je naar schatting van UWV zal ontvangen volgens de berekening: gemiddeld loon werknemersverzekeringen per dag (gemaximeerd) * gemiddeld aantal werkdagen in de periode * de verhouding opgenomen uren betaald ouderschapsverlof t.o.v. de contracturen.

  Als je deze looncomponent wil journaliseren, geef dit dan aan op het tabblad 'Journalisering' van deze looncomponent en neem de looncomponent op in de journaalstructuur.

  Let op:

  Deze looncomponent wordt niet berekend als je gebruik maakt van het uitbetaling en/of boekingen op looncomponenten 100.001.253 'Uitkering UWV bet ouders verl 70% max dagln', 100.001.251 'Uitkering UWV bet ouders verlof' of 100.009.246 'Uitkering UWV bet ouders verlof (geen uitbetaling)'.

 • 100.009.586 'Schatting bedrag uitkering tbv Aof en WW'

  De waarde van deze looncomponent is gelijk aan de waarde van looncomponent 100.009.585 'Schatting te ontvangen bedrag vangnet van UWV' + 100.009.587 'Schatting te ontvangen bedrag UWV ivm aanv. geb. verlof' + 100.009.588 'Schatting te ontvangen bedrag UWV ivm bet. ouderschapsverlof'.

Process

Looninrichting

Work area

payroll