Wijziging fase- en pensioentelling 2023

Vanaf 02-01-2023 geldt volgens de cao dat doorbetaald verlof als gewerkte weken meetellen voor fasetelling (artikel 2.e).

Vanaf deze datum gaat de telling van de gewerkte weken bij de fasetelling daardoor anders dan bij de pensioentelling. Hiervoor zijn bij urensoort nieuwe velden toegevoegd.

De berekening voor het aantal gewerkte weken voor de pensioentelling blijft vooralsnog zonder betaald verlof.

Overgang op Profit 22:

Bij urensoorten waar het bestaande veld Meetellen in fasetelling aanstaat, bij normale uren bijvoorbeeld, wordt óók het nieuwe veld Meetellen in pensioentelling aangezet.

De datumvelden voor Fasetelling meetellen vanaf en Pensioen meetellen vanaf blijven leeg tijdens de conversie.

Let op:

Je moet na de overgang op Profit 22 in je urensoorten voor betaald verlof de datum 02-01-2023 instellen bij het veld Fasetelling meetellen vanaf.

Bij normale uren hoef je niets te doen (maar kan ook de andere vink aan gaan).

Voor de fasetelling moet je je urensoort(en) voor betaald verlof aanpassen:

  1. Ga naar: Projecten / Project / Urensoort.
  2. Open de urensoort voor betaald verlof of voeg een nieuwe urensoort voor betaald verlof toe.

  3. Selecteer 02-01-2023 als datum bij Fasetelling meetellen vanaf.
  4. Klik op: OK.