Opnieuw verlonen

Bij het opnieuw verlonen genereert Profit een nieuwe versie van de declaratie. Inhoudelijk verandert er niets aan de declaratie, alleen de verloning voor de uitbetaling aan de medewerker wordt opnieuw uitgevoerd. De correctiedeclaraties die Profit na opnieuw verlonen aanmaakt, komen direct in de Declaratiecockpit naar voren om te verwerken.

De actie Opnieuw verlonen gebruik je als er bijvoorbeeld een percentage van een looncomponent verkeerd stond in de verloning.

Je hebt twee keuzes bij het opnieuw verlonen:

 • Op basis van looncomponent

  Op basis van het gewijzigde looncomponent en één of meer parameters die je kiest, toont Profit alleen de verloonde declaraties waarin dat looncomponent berekend is. Die declaraties hoef je dus niet meer zelf op te zoeken.

  Daaruit kies je vervolgens de declaraties die je opnieuw wilt verlonen.

  Én als er dan per medewerker, voor dezelfde verloningsperiode en plaatsing, meerdere declaraties zijn, maakt Profit daar maar één nieuwe correctiedeclaratie van.

 • Alle declaraties opnieuw verlonen

  Ook bij deze keuze kun je filteren, maar dan uit alle verloonde declaraties.

De taak wordt via de wachtrij uitgevoerd.

Opnieuw verlonen - op basis van looncomponent:

Je gebruikt deze optie bijvoorbeeld als het percentage van een looncomponent wijzigt specifiek voor één klantovereenkomst.

Je gebruikt dit ook als je door een cao-wijziging voor de eindejaarsuitkering halverwege het jaar alle declaraties waar het eindejaar-looncomponent berekend is, met terugwerkende kracht opnieuw moet verlonen.

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Correctiedeclaratie.
 2. Klik op Acties / Opnieuw verlonen.

 3. Selecteer Op basis van looncomponent bij Selectie als je alleen de declaraties opnieuw wilt verlonen waarin een specifiek looncomponent of parameters daarvan, zijn gewijzigd.

  Profit controleert in welke declaraties de looncomponent, dat je hierna kiest, berekend is. Alleen die declaraties verloont Profit opnieuw.

  Let op:

  Als er meerdere declaraties per medewerker zijn, voor dezelfde verloningsperiode en plaatsing, maakt Profit daar maar één (nieuwe) correctiedeclaratie van.

 4. Vul bij Jaar verloning het jaar in waarin de declaraties opnieuw verloond moeten worden.

  Als je opnieuw verlonen wilt gaan starten voor een voorgaand jaar, dan moet er een jaaroverschrijdend salarisverwerkingsplan aanwezig zijn voor dat jaar. Zonder jaaroverschrijdende correctie salarisverwerking heeft het geen zin om deze aan te maken voor de oude jaren.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer een looncomponent.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Selecteer een of meerdere parameters van de looncomponent die gewijzigd zijn.
 9. Klik op: Volgende.

  Je ziet hier op basis van de parameters die je selecteerde, de declaraties waar de looncomponenten van de gekozen parameters zijn berekend.

 10. Selecteer de declaraties die je opnieuw wilt verlonen. Filter bijvoorbeeld op verkooprelatie of klantovereenkomst (als je dit veld hebt toegevoegd aan de weergave).
 11. Klik op: Volgende.
 12. Vul een Reden correctie in.

  Je ziet daar ook de opsomming van de looncomponent en parameter(s) die je geselecteerd hebt.

 13. Klik op: Voltooien.

Opnieuw verlonen - alle declaraties:

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Correctiedeclaratie.
 2. Klik op de actie: Opnieuw verlonen.
 3. Selecteer Alle declaraties bij Selectie.
 4. Klik op: Volgende.

  Je ziet alle verloonde declaraties waarvan de laatste versie het veld Status declaratieverloning gelijk of groter is dan Te betalen.

 5. Selecteer de declaraties die je opnieuw wilt verlonen.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul een Reden correctie in.

  Klik op: Voltooien.

Zie ook: