WAZO declaratie controleren - Einddatum opname ouderverlof is verstreken (Profit)

Waarvoor is het signaal te gebruiken

Signaal WAZO declaratie controleren - Einddatum opname ouderverlof is verstreken attendeert je erop dat de laatste datum waarop een medewerker aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof mocht opnemen is verstreken. Dat betekent dat gecontroleerd kan worden op er (nog) gedeclareerd mag worden via het menu UWV digitaal.

Voorbeeld signaaltekst

Medewerker {Naam mdw} ({medewerker}) kan geen {verlofsoort} meer opnemen voor {Naam kind}. Per {Einddatum} is dit recht beƫindigd. Controleer de WAZO declaratie.

Direct naar

Signalen

Signalen testen en inplannen

Signaal blokkeren

Signalen opschonen