thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Eigen app connector gebruikersgroep toevoegen

Je voegt een aparte gebruikersgroep toe voor gebruikers die connectoren mogen aanroepen. Plaats de betreffende gebruikers in de groep. Je kunt per app connector een aparte gebruikersgroep gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voorbeeld:

Je hebt verschillende externe apps. Voor elke app gebruik je een andere app connector met een eigen gebruikersgroep:

 • App om verlof aan te vragen. Alle medewerkers mogen verlof aanvragen, daarom gebruik je een app connector die gekoppeld is aan de gebruikersgroep Iedereen.
 • App om uren te boeken (nacalculatie). Deze app wordt alleen gebruikt door consultants. Je gebruikt een gebruikersgroep met medewerkers van de Afdeling Consultancy.

Gebruikers in deze groep kunnen toegang krijgen tot de mobiele app door middel van een token. Tokens worden niet onderhouden in de autorisatietool.

Een gebruiker kan via een externe applicatie gegevens uitwisselen onder volgende voorwaarden:

 • Hij is lid van de gebruikersgroep die gekoppeld is aan de app connector.
 • Hij beschikt over een geldige token voor de omgeving/app connector.
 • De app connector is niet geblokkeerd.

De autorisatie kent nog een tweede beveiliging: de (mobiele) toepassing kan alleen connectoren toepassen die in de app connector zijn opgenomen. De GetConnectoren die in de app connector zijn opgenomen, kunnen alleen records ophalen voor zover dit is toegestaan op basis van de filterautorisatie.

Gebruikersgroep toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar: Groep / Nieuw.
 3. Vul de velden in.

  App_Cnr Eigen App connector autorisatiegroep toevoegen - Nieuw

 4. Klik op: Voltooien.
 5. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 6. Selecteer de nieuwe gebruikersgroep.
 7. Ga naar het tabblad: Gebruikers in groep.
 8. Klik op Nieuw en voeg de gebruikers aan de groep toe. Dit zijn gebruikers die de app gaan gebruiken en die dus rechten krijgen op bepaalde connectoren.

  App_AFAS Pocket autorisatie (groep)

 9. Controleer per gebruiker of de eigenschappen correct zijn vastgelegd:
  1. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers.
  2. Open de eigenschappen van de gebruiker.
  3. Het e-mailadres van de gebruiker moet gevuld zijn.

  4. Ga naar het tabblad: Applicaties.
  5. Minimaal één van de applicaties moet zijn aangevinkt, anders heeft de gebruiker geen toegang tot de connector app.
 10. Sluit de Autorisatie tool. Je hoeft de omgeving niet opnieuw te openen.

Zie ook

Direct naar

 1. App connector
 2. Systeemgebruiker toevoegen
 3. Gebruikersgroep toevoegen
 4. App connector toevoegen en instellen
 5. Handmatig gebruikerstoken toevoegen
 6. Uitreiken/intrekken van tokens automatiseren via OTP
 7. Gebruikerstokens beheren
 8. Veilig gebruik van de API

Process

AFAS Connect Connector UpdateConnector

Work area

Connectoren