thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kandidaten verlonen (Flex)

Je kunt de kandidaat verlonen zodra zijn geboekte declaratie goedgekeurd is. Voor het verlonen gebruik je de declaratiecockpit.

De boekingsdatum is de verwerkingsweek. De boekingsdatum wordt bij het aanmaken van de declaratie gevuld met de eerst te verwerken periode van het salarisverwerkingsplan. Bij het verlonen wordt dit definitief bijgewerkt.

Inhoud

Declaratie verlonen en betalen

Als de declaratie volgens de workflow extern en intern goedgekeurd is, kun je gaan verlonen.

 1. Bepaal eventueel of je eerst loonafspraken wilt actualiseren.
 2. Ga naar: HRM / Payroll / Declaratiecockpit.

  Pay_Uitzendbureau_Kandidaten verlonen (Declaratiecockpit)

 3. Open de weergave.

  Meer informatie over de beschikbare weergaven.

 4. Klik op de actie.

  Meer informatie over de acties.

 5. Iedere declaratie heeft een status verloning

  Meer informatie over de statussen.

Betalen en factureren

Betalen en factureren

Je neemt declaraties op in een betaalbestand door de declaraties te selecteren in de weergave Te betalen. Na het klikken op de actie Verwerken, wordt een betaalbestand aangemaakt. De geselecteerde declaraties zijn opgenomen in het betaalbestand.

Het is mogelijk om per periodeverwerking meerdere betaalbestanden te maken. Zo lang de periode nog niet is geaccordeerd in de salarisverwerkingscockpit, kan je nieuwe betaalbestanden maken voor de betreffende periode van verwerking. Als je bijvoorbeeld dagelijks een betaalbestand wilt maken, dan accordeer je de periode nog niet na het maken van het eerste betaalbestand. Je accordeert de periode na de laatste werkdag van de periode.

Na genereren van een betaalbestand ga je factureren.

Periode declaratie en periode verwerking

Periode declaratie wordt bepaald op basis van de datum van de declaratie. Deze datum kan je terugvinden in de eigenschappen van de declaratie op het tabblad Nacalculatie. Als je de periode van de declaratie wilt aanpassen, dan wijzig je de datum van de declaratie.

Periode verwerking is de huidige periode volgende de salarisverwerkingscockpit. Na het accorderen van een periode in de salarisverwerkingscockpit, wijzigt de periode verloning automatisch bij de te verwerken declaraties naar de nieuwe periode. Voor de betaalde declaraties zie je de periode waarin de declaratie is betaald.

Als de periode declaratie groter is dan de periode verwerking, dan kan je de declaratie niet verwerken en betalen. Als de periode declaratie kleiner is dan de periode verwerking, dan kan je de declaratie wel meenemen.

Correcties over 2018

Voor een declaratie die nog voor 2018 is en binnenkomt in 2019, geldt het volgende:

 • De periode declaratie heeft betrekking op het jaar 2018. De datum van de nacalculatie bepaalt de kostprijs.
 • De financiële periode heeft betrekking tot 2019.
 • De Payroll periode waar deze declaratie in verwerkt wordt is periode 1 2019.
 • De verwerkingsperiode is de actuele periode van 2019.

Loon-in ondersteuning

Binnen de declaratieberekening is een hybride vorm van loon-in en loon-over van toepassing. Kosten en opbrengsten boek je in de periode van verwerking, maar de toewijzing van loon en inhoudingen gebeurt op basis van het tijdvak waarop het betrekking heeft. In Profit betekent dit dat een correctie op een voorgaande periode van invloed is op de cumulatieven vanaf de periode dat de correctie geboekt is, maar dat er voor de correctie gerekend wordt met de rekenregels van de originele periode.

Voorbeeld:

In de eerste 5 perioden zijn deze declaraties geboekt, verwerkt en uitbetaald:

 • Periode 1: 400,00
 • Periode 2: 400,00
 • Periode 3: 400,00
 • Periode 4: 400,00
 • Periode 5: 400,00

  Voor week 2 wordt een correctie van -200 gedaan, waardoor er vervangend 200 wordt uitbetaald. Dit resulteert in:

 • Periode 1: 400,00
 • Periode 3: 400,00
 • Periode 4: 400,00
 • Periode 5: 400,00
 • Periode 2: 200,00

  In de berekening wordt week 2 als het ware aan het eind gezet.

  De cumulatieve grondslag inclusief week 2 is 1.800,00

  De cumulatieve basis exclusief week 2 is 1.600,00

  De vervangende aanwas voor week 2 is 200,00.

  De oude aanwas van week 2 was 400,00

  Het verschil wordt in de correctie declaratie verwerkt: 200,00 - 400,00 = -200,00

Betaalfrequentie

In de eigenschappen van de medewerker op het tabblad Betaalinstelling kun je de betaalfrequentie selecteren. Een medewerker kan zelf kiezen met welke frequentie het salaris uitbetaald wordt. De medewerker heeft de keuze uit:

 • 4-weken

  De medewerker krijgt om de 4 weken betaald. De betaling van week 1 t/m 3 wordt hierbij onderdrukt. Dit geldt ook voor een eventuele correctieperioden. In de vierde week wordt de betaling gecumuleerd naar een totaal te betalen bedrag.

 • Periode, dit is de periode uit de periodetabel.

  De medewerker krijgt salaris uitbetaald op basis van de periode uit de periodetabel.

In InSite is het veld beschikbaar bij het indienst melden van de medewerker. De medewerker en de managers hebben in InSite de mogelijkheid om de waarde te wijzigen via een medewerkermutatie.

Als de medewerker gedurende de periode wisselt van betaalfrequentie, dan kunnen twee scenario’s zich voor doen:

 1. Wissel van periode naar 4 weken.

  Medewerker krijgt pas betaald als het volgende 4 weken betaalmoment er is.

  De al uitbetaalde perioden mogen niet in het 4 weken betaalmoment komen.

  Voorbeeld

  Medewerker met periodetabel weektabel komt indienst. De eerste twee weken heeft de medewerker betaalfrequentie week. In de derde week wijzigt de medewerker de betaalfrequentie naar 4 weken. Bij het aanmaken van het betaalbestand in het derde week mag geen betaling plaatsvinden. Pas in de vierde week mag de betaling van week 3 en 4 plaatsvinden.

 2. Wissel van 4 weken naar periode.

  Medewerker krijgt betaald bij eerst volgende betaalmoment van de periode.

  Ook van de perioden weken die eerder zijn onderdrukt.

  Bij elke betaalmoment van de periode wordt gekeken of er nog voorgaande onderdrukte betalingen mee moeten.

  Voorbeeld

  Medewerker met periodetabel weektabel komt indienst. De eerste twee weken heeft de medewerker betaalfrequentie 4 weken. In de derde week wijzigt de medewerker de betaalfrequentie naar periode. Bij het aanmaken van het betaalbestand in het derde week worden ook de betalingen van week 1 en 2 meegenomen.

Periode declaratie en periode verwerking

Periode declaratie wordt bepaald op basis van de datum van de declaratie. Deze datum kan je terugvinden in de eigenschappen van de declaratie op het tabblad Nacalculatie. Als je de periode van de declaratie wilt aanpassen, dan wijzig je de datum van de declaratie.

Periode verwerking is de huidige periode volgens de salarisverwerkingscockpit. Na het accorderen van een periode in de salarisverwerkingscockpit, wijzigt de periode verloning automatisch bij de te verwerken declaraties naar de nieuwe periode. Voor de betaalde declaraties zie je de periode waarin de declaratie is betaald.

Let op:

Als de periode declaratie groter is dan de periode verwerking, dan kan je de declaratie niet verwerken en betalen. Als de periode declaratie kleiner is dan de periode verwerking, dan kan je de declaratie wel meenemen.

Correcties over 2018

Voor een declaratie die nog voor 2018 is en binnenkomt in 2019, geldt het volgende:

 • De periode declaratie heeft betrekking op het jaar 2018. De datum van de nacalculatie bepaalt de kostprijs.
 • De financiële periode heeft betrekking op 2019.
 • De Payroll periode waar deze declaratie in verwerkt wordt is periode 1 2019.
 • De verwerkingsperiode is de actuele periode van 2019.

Loon-in ondersteuning

Binnen de declaratieberekening is een hybride vorm van loon-in en loon-over van toepassing. Kosten en opbrengsten boek je in de periode van verwerking, maar de toewijzing van loon en inhoudingen gebeurt op basis van het tijdvak waarop het betrekking heeft. In Profit betekent dit dat een correctie op een voorgaande periode van invloed is op de cumulatieven vanaf de periode dat de correctie geboekt is, maar dat er voor de correctie gerekend wordt met de rekenregels van de originele periode.

Voorbeeld:

In de eerste 5 perioden zijn deze declaraties geboekt, verwerkt en uitbetaald:

 • Periode 1: 400,00
 • Periode 2: 400,00
 • Periode 3: 400,00
 • Periode 4: 400,00
 • Periode 5: 400,00

  Voor week 2 wordt een correctie van -200 gedaan, waardoor er vervangend 200 wordt uitbetaald. Dit resulteert in:

 • Periode 1: 400,00
 • Periode 3: 400,00
 • Periode 4: 400,00
 • Periode 5: 400,00
 • Periode 2: 200,00

  In de berekening wordt week 2 als het ware aan het eind gezet.

  De cumulatieve grondslag inclusief week 2 is 1.800,00

  De cumulatieve basis exclusief week 2 is 1.600,00

  De vervangende aanwas voor week 2 is 200,00.

  De oude aanwas van week 2 was 400,00

  Het verschil wordt in de correctie declaratie verwerkt: 200,00 - 400,00 = -200,00

Betaalfrequentie

In de eigenschappen van de medewerker op het tabblad Betaalinstelling kun je de betaalfrequentie selecteren. Een medewerker kan zelf kiezen met welke frequentie het salaris uitbetaald wordt. De medewerker heeft de keuze uit:

 • 4-weken

  De medewerker krijgt om de 4 weken betaald. De betaling van week 1 t/m 3 wordt hierbij onderdrukt. Dit geldt ook voor een eventuele correctieperioden. In de vierde week wordt de betaling gecumuleerd naar een totaal te betalen bedrag.

 • Periode, dit is de periode uit de periodetabel.

  De medewerker krijgt salaris uitbetaald op basis van de periode uit de periodetabel.

In InSite is het veld beschikbaar bij het indienst melden van de medewerker. De medewerker en de managers hebben in InSite de mogelijkheid om de waarde te wijzigen via een medewerkermutatie.

Als de medewerker gedurende de periode wisselt van betaalfrequentie, dan kunnen twee scenario’s zich voor doen:

 1. Wissel van periode naar 4 weken.

  Medewerker krijgt pas betaald als het volgende 4 weken betaalmoment er is.

  De al uitbetaalde perioden mogen niet in het 4 weken betaalmoment komen.

  Voorbeeld

  Medewerker met periodetabel weektabel komt indienst. De eerste twee weken heeft de medewerker betaalfrequentie week. In de derde week wijzigt de medewerker de betaalfrequentie naar 4 weken. Bij het aanmaken van het betaalbestand in het derde week mag geen betaling plaatsvinden. Pas in de vierde week mag de betaling van week 3 en 4 plaatsvinden.

 2. Wissel van 4 weken naar periode.

  Medewerker krijgt betaald bij eerst volgende betaalmoment van de periode.

  Ook van de perioden weken die eerder zijn onderdrukt.

  Bij elke betaalmoment van de periode wordt gekeken of er nog voorgaande onderdrukte betalingen mee moeten.

  Voorbeeld

  Medewerker met periodetabel weektabel komt indienst. De eerste twee weken heeft de medewerker betaalfrequentie 4 weken. In de derde week wijzigt de medewerker de betaalfrequentie naar periode. Bij het aanmaken van het betaalbestand in het derde week worden ook de betalingen van week 1 en 2 meegenomen.

Betaalfrequentie

In de eigenschappen van de medewerker op het tabblad Betaalinstelling kun je de betaalfrequentie selecteren. Een medewerker kan zelf kiezen met welke frequentie het salaris uitbetaald wordt. De medewerker heeft de keuze uit:

 • 4-weken

  De medewerker krijgt om de 4 weken betaald. De betaling van week 1 t/m 3 wordt hierbij onderdrukt. Dit geldt ook voor een eventuele correctieperioden. In de vierde week wordt de betaling gecumuleerd naar een totaal te betalen bedrag.

 • Periode, dit is de periode uit de periodetabel.

  De medewerker krijgt salaris uitbetaald op basis van de periode uit de periodetabel.

In InSite is het veld beschikbaar bij het indienst melden van de medewerker. De medewerker en de managers hebben in InSite de mogelijkheid om de waarde te wijzigen via een medewerkermutatie.

Als de medewerker gedurende de periode wisselt van betaalfrequentie, dan kunnen twee scenario’s zich voor doen:

 1. Wissel van periode naar 4 weken.

  Medewerker krijgt pas betaald als het volgende 4 weken betaalmoment er is.

  De al uitbetaalde perioden mogen niet in het 4 weken betaalmoment komen.

  Voorbeeld

  Medewerker met periodetabel weektabel komt indienst. De eerste twee weken heeft de medewerker betaalfrequentie week. In de derde week wijzigt de medewerker de betaalfrequentie naar 4 weken. Bij het aanmaken van het betaalbestand in het derde week mag geen betaling plaatsvinden. Pas in de vierde week mag de betaling van week 3 en 4 plaatsvinden.

 2. Wissel van 4 weken naar periode.

  Medewerker krijgt betaald bij eerst volgende betaalmoment van de periode.

  Ook van de perioden weken die eerder zijn onderdrukt.

  Bij elke betaalmoment van de periode wordt gekeken of er nog voorgaande onderdrukte betalingen mee moeten.

  Voorbeeld

  Medewerker met periodetabel weektabel komt indienst. De eerste twee weken heeft de medewerker betaalfrequentie 4 weken. In de derde week wijzigt de medewerker de betaalfrequentie naar periode. Bij het aanmaken van het betaalbestand in het derde week worden ook de betalingen van week 1 en 2 meegenomen.

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Flexbranche voor uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Correctiedeclaratie
 13. Terugdraaien
 14. Crediteren
 15. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 16. Journaliseren
 17. Pensioenaanlevering StiPP
 18. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Declaratiecockpit

Work area

HRM Payroll Projecten