De tabel Dossieritemkoppeling heeft nog verwijzingen naar deze waarde

Je krijgt deze melding bij het verwijderen van een verzuimmelding, contactpersoon of sollicitant in Profit.

Oorzaak

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

 • Je krijgt deze melding als er aan de verzuimmelding een dossieritem is gekoppeld. Profit kan de verzuimmelding dan niet verwijderen.
 • Je krijgt deze melding als er nog koppelingen zijn naar de contactpersoon. De persoon kan dan niet worden verwijderd.
 • Je krijgt deze melding als er nog een koppeling is naar een dossieritem bij de sollicitant. Je kunt de sollicitant dan niet verwijderen.

Oplossing

Contactpersoon verwijderen

Verwijder de contactpersoon via: Algemeen / Beheer / Persoonsgegevens / Verwijderen personen. Zie je dit menu-item niet? Dan heb je niet de juiste rechten. Vraag je applicatiebeheerder je rechten te geven.

Verzuimmelding verwijderen

Je lost de melding op door in de verzuimmelding op het tabblad Dossier de dossieritems te verwijderen.

Je kunt dit ook doen via CRM / Dossier / Dossier. Je selecteert dan alle dossieritems die je wilt verwijderen en klikt op de actie Collectief verwijderen. Dit is handig als je veel dossieritems tegelijk wilt verwijderen. Je voegt dan eerst een nieuwe weergave toe die ook de vertrouwelijke typen dossieritems toont. Volg hiervoor onderstaande stappen:

 1. Ga naar CRM / Dossier / Dossier.
 2. Klik op de naam van de weergave.
 3. Klik op Beheer weergaven.
 4. Klik op Nieuw.
 5. Selecteer Gegevensverzameling.
 6. Selecteer Dossieritems (incl. vertrouwelijke types en Profit-types).
 7. Klik op Volgende.
 8. Vul het veld Omschrijving.
 9. Klik 2 keer op Volgende.
 10. Klik op Voltooien.

Vanuit deze weergave kun je alle gewenste (vertrouwelijke) dossieritems verwijderen.

Sollicitant verwijderen

Je lost de melding op door in de eigenschappen van de sollicitant op het tabblad Dossier de dossieritems te verwijderen. Krijg je bij het verwijderen van een dossieritem weer dezelfde melding? Controleer dan het veld Aanleiding op het tabblad Speciale velden in de eigenschappen van het dossieritem. Als in dat veld wordt verwezen naar een ander dossieritem, verwijder die dan eerst.