CaseWare

Om de wettelijke controles conform de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) uit te kunnen voeren, moet volgens de afgesproken richtlijnen en procedures worden gewerkt. De jaarrekening vormt hierbij een belangrijk aspect. Omdat dit specialistisch werk is, maakt Profit hiervoor gebruik van software die speciaal hiervoor is ontwikkeld. Wij zien dat er vaak gebruik wordt gemaakt van de software van CaseWare.

Binnen CaseWare is het mogelijk om gemaakte afspraken te vertalen naar elektronische dossiers en taken. Daarmee zijn de voorgeschreven controleaanpak, de vastlegging en de werkzaamheden geborgd.

Een en ander betekent dat de functionaliteit van de CaseWare Controle Manager wordt geïntegreerd met het organisatiedossier en de workflow van Profit. Via deze koppeling komt de functionaliteit van CaseWare beschikbaar voor Profit-gebruikers.

Let op: 

Raadpleeg de voorwaarden voor de Caseware koppeling. Neem contact op met onze Afdeling Sales voor meer informatie.

Beschrijving

Voor het maken van een jaarrekening met CaseWare, op basis van de financiële gegevens in Profit, levert Profit aan CaseWare de financiële (eindejaars)gegevens aan. Aanlevering vindt plaats vanuit de klantomgevingen van een accountantsorganisatie in Profit. De wijzigingen die worden gemaakt met CaseWare, kunnen vervolgens weer in de financiële administratie van Profit ingelezen worden. De financiële gegevens worden dus vanuit Profit in CaseWare ingelezen en de voorafgaande journaalposten vanuit CaseWare weer terug in Profit.

Voor elke jaarrekening is een apart CaseWare dossier nodig. Na het aanmaken van een dossier worden de gegevens overgenomen die bij het aanmaken zijn opgegeven.

Tijdens het vervaardigen van de jaarrekening kan dit proces bewaakt worden met het insturen van dossieritems en workflowtaken in Profit, die gegenereerd worden vanuit CaseWare. Hierover lees je meer in Koppeling Profit CRM en CaseWare.

Samenvatting

  • Je logt in CaseWare in, geeft de gewenste administratie op waarvoor je de jaarrekening wilt maken en geeft het speciale CaseWare dagboek op. Vervolgens importeert CaseWare de financiële gegevens en synchroniseert deze eventueel met wat al in het CaseWare dossier aanwezig is.
  • In CaseWare wordt het rapport verder uitgewerkt en waar nodig de voorafgaande journaalposten (vjp's) toegevoegd. Deze vjp's kunnen door de gebruiker vervolgens worden verwerkt in Profit.

Voor het gebruik van CaseWare kun je de documentatie bij CaseWare raadplegen.

Werkwijze
Zie ook