thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Autorisatie menukeuzen per gebruiker controleren

Nadat je de autorisatie op het menu hebt vastgelegd, kun je deze per gebruiker controleren. Profit toont het menu op basis van alle groepen waarvan de gebruiker lid is en de menukeuzen die eventueel op gebruikersniveau zijn toegekend.

Gebruikersmenu controleren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud gebruikers.
 3. Selecteer de gebruiker.
 4. Ga naar: Extra / Voorbeeldmenu.
 5. Profit toont een nieuw venster met een menubalk met de beschikbare keuzen voor de geselecteerde gebruiker. De menubalk-opties komen overeen met de Startmenu-opties.

  App_Autorisatie menukeuzen per gebruiker controleren - large icon

 6. Klik op: Sluiten.

Direct naar

 1. Menukeuzen autoriseren
 2. Groepen indelen
 3. Gebruikers beheren
 4. Groep autoriseren voor menukeuzen
 5. Afwijkende menukeuzen gebruiker autoriseren
 6. Gebruikersmenu controleren
 7. Menu overnemen van groep of gebruiker

Process

Autorisatie

Work area

Algemeen