AFAS Remote

AFAS Remote is een aparte tool waarmee je een commandline kunt uitvoeren vanaf een lokaal systeem waarop Profit niet geïnstalleerd is. AFAS Remote is gericht op de acties die te maken hebben met het uitwisselen van gegevens via een import, GetConnector of UpdateConnector. Dit vergroot de mogelijkheden om een extern systeem aan te sluiten op Profit. AFAS Remote is niet bedoeld om structureel grote hoeveelheden data op te halen.

Zie ook de Aandachtspunten bij velden en veldwaarden.

AFAS Remote is alleen geschikt voor de volgende commandline-acties:

  • IMPORT: Gegevens importeren in Profit op basis van een importdefinitie.
  • IMPORTXML: UpdateConnector uitvoeren.
  • GETCONNECTOR: GetConnector uitvoeren.

Beschrijving

AFAS Remote gebruikt de Profit Webservices voor de uitwisseling van gegevens.

Authenticatie met gebruikerstokens

AFAS Remote gebruikt gebruikerstokens voor de authenticatie. Een gebruikerstoken is een geheime sleutel die gekoppeld is aan de combinatie van commandline-gebruiker en omgeving. Tijdens de inrichting van AFAS Remote registreer je de gebruikerstokens op het systeem waarop je AFAS Remote wilt uitvoeren.

Als je een commandline uitvoert, wordt de gebruikerstoken automatisch meegestuurd. Op basis hiervan vindt authenticatie plaats. Het is niet nodig om de gebruikersnaam en het wachtwoord van de commandline-gebruiker in de commandline vast te leggen.

Werkwijze