thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Tijdregistratieregels toevoegen, wijzigen en verwijderen - België (UpdateConnector HrTimeRegSocSec)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van tijdregistratieregels voor sociaal secretariaten (Acerta, GroupS en SD-Worx) in België.

Naam UpdateConnector: HrTimeRegSocSec

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Beschrijving

In België moet voor iedere medewerker iedere maand een volledige kalender worden aangeleverd aan het sociaal secretariaat waarin de werkdag op urenbasis gespecifieerd is. Bij bedrijven waar veel variatie in de roosters zit, wordt vaak gebruik gemaakt van een tijdregistratiesysteem. De sociaal secretariaten ontvangen de bestanden bij voorkeur vanuit één systeem; daarom sturen de tijdregistratiesystemen de kalender via de connector in in Profit en stuurt Profit deze door naar het sociaal secretariaat.

Mogelijke acties met de connector

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Aandachtspunten:

  • Voor Acerta en SD-Worx geldt het volgende: als je een bepaalde maand hebt aangeleverd en vervolgens één regel in Profit toevoegt, verwijdert of aanpast, zal voor de betrokken medewerker de hele maand opnieuw moeten worden aangeleverd.

Process

UpdateConnector Sociaal secretariaat

Work area

Connectoren