thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vaste activa kopen of verkopen (UpdateConnector FiFixedAssetsSale / FiFixedAssetsBuy)

UpdateConnectoren voor het kopen (investeren) of verkopen van vasta activa. Je kunt alleen records toevoegen. Deze UpdateConnectoren zijn toegevoegd voor de koppeling met Centix.

Naam UpdateConnector: FiFixedAssetsSale / FiFixedAssetsBuy

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Toelichting op de velden:

  • DeAm Vermindering aanschaf - de waarde, geldt zowel voor financieel als commercieel.
  • ReAm Vermindering restwaarde - financieel.
  • CeAm Vermindering restwaarde - commercieel.

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector: FiAssetsBuy

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Mogelijke acties met de connector: FiAssetsSale

INSERT

Records toevoegen

Xml-voorbeeldbestand volledige verkoop downloaden (Profit 19)

Xml-voorbeeldbestand deelverkoop downloaden (Profit 19)

UPDATE

Records wijzigen

Xml-voorbeeldbestand deelverkoop downloaden (Profit 19)

DELETE

Records verwijderen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Je kunt meerdere verkopen per actief vastleggen en updaten. Dit heeft ook gevolgen voor de UpdateConnector FiFixedAssetsSale. De volgende velden zijn toegevoegd, waarbij 'Type verkoop' (ViSa) verplicht is geworden. Controleer en wijzig je eigen xml/tabel.

Nieuwe velden:

  • SeNo (Volgnummer): Volgnummer deelverkoop.
  • ViSa: (Type verkoop): 'V' Volledige verkoop/afvoer)of 'D' Deelverkoop/afvoer
  • ViRa (Reden afvoer): '01' Verkoop '02' Defect 03 'Kwijt' 04 'Diefstal'
  • NpSe (Aantal stuks verkoop)
  • DeAm (Vermindering aanschaf)
  • ReAm (Vermindering restwaarde)
  • CeAm: (Vermindering restwaarde)

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren