thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Beoordelingen medewerkers toevoegen, wijzigen en verwijderen (UpdateConnector HrJudgement)

UpdateConnector voor het toevoegen, wijzigen en verwijderen van beoordelingen van medewerkers.

Naam UpdateConnector: HrJudgement

Let op: 

Je kunt voor elke UpdateConnector een XSD-schema en een XML-voorbeeld genereren via AFAS Connect. Ook JSON wordt via AFAS Connect ondersteund.

Beschrijving

Mogelijke acties met de connector

Actie

Toelichting

INSERT

Beoordeling toevoegen

Xml-voorbeeldbestand downloaden

Het veld Emid is verplicht.

Het veld JuSn is niet verplicht, het volgnummer wordt automatisch toegekend door Profit.

UPDATE

Beoordeling wijzigen.

Xml-voorbeeldbestand downloaden

De velden EmId en JuSn zijn verplicht.

DELETE

Beoordeling verwijderen.

Xml-voorbeeldbestand downloaden

De velden EmId en JuSn zijn verplicht.

Aandachtspunten:

  • De XML mag meerdere regels met verschillende acties bevatten.
  • Bij een fout gaat Profit door met de volgende regel. Bij meerdere fouten wordt er slechts één foutmelding teruggeven, waardoor je de foute regel niet via de foutmelding kunt herleiden.

Process

UpdateConnector

Work area

Connectoren