Invoer afdwingen met de invoerassistent

Met de invoerassistent kun je een bepaalde invoer op een veld afdwingen.

Enkele voorbeelden:

 • Je kunt bepalen dat in een veld alleen cijfers of alleen letters beschikbaar zijn.
 • Je kunt bepalen dat een omschrijving bijvoorbeeld altijd met een hoofdletter moet beginnen, of dat er altijd punten tussen de letters moeten staan (zoals bij initialen).
 • Je kunt met een snelfilter bepalen dat alleen bepaalde invoer toegestaan is. Bij een bedragveld kun je bijvoorbeeld bepalen dat alleen positieve bedragen toegestaan zijn.

Deze instellingen gelden ook voor InSite en OutSite.

Vaste invoer op een veld vastleggen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de veldnaam.
 2. Ga naar het tabblad: Beheerdersinstellingen.

  Je kunt vertalingen vastleggen bij het veld Melding bij ongeldige invoer. Hierdoor kun je een melding tonen in de taal van de ingelogde gebruiker. Iin Small Business en Accountancy Lite wordt alleen het Nederlands ondersteund en heeft het vastleggen van vertalingen geen zin.

 3. Leg de instellingen vast in het vak Invoerassistent.
  • Snelfilter

   De gebruiker kan alleen een waarde invullen of selecteren die aan het filter voldoet. Als je een snelfilter vastlegt, moet je ook een melding invullen. Deze melding verschijnt als een gebruiker een waarde gebruikt die niet toegestaan is.

   Je kunt bijvoorbeeld de volgende snelfilters toepassen: >0 (positieve waarde)

   Gebruik bij een snelfilter op een codetabel altijd een = filter.

   De codetabel heeft bijvoorbeeld de codes 10, 20, 30, 40 en 50.

   Als alleen 10 of 30 is toegestaan, vul je het filter als volgt in:

   =10;=30

  • Opmaak

   Profit dwingt de geselecteerde methode af. Als je bijvoorbeeld alles in kleine letters selecteert, zal Profit een eventuele invoer in HOOFDLETTERS automatisch wijzigen in kleine letters. Ook zijn er instellingen voor HOOFDLETTERS het invullen van I.N.I.T.I.A.L.E.N. en Achternamen. Je kunt ook afdwingen dat alleen cijfers of alleen letters toegestaan zijn.

 4. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Veldinstellingen beheerder
 2. Veldinstellingen beheerder autoriseren
 3. Veld verplicht stellen
 4. Veld onzichtbaar/zichtbaar maken
 5. Veldinstellingen beheerder terugdraaien
 6. Invoerassistent