thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied

Nu je over bent op AFAS Online

Heerlijk! Je werkt nu volledig op AFAS Online. Dit onderwerp beschrijft aanpassingen en aandachtspunten voor AFAS Online.

Connectoren

Connectoren op AFAS Online gebruiken andere URL's. Hierbij is TLS 1.2 verplicht. Neem tijdig contact op met de connector-partners om de URL's te laten wijzigen.

Je moet per app connector nieuwe tokens uitdelen. Zorg dat de nieuwe tokens verwerkt worden in de externe applicaties die aanroepen doen op Profit-Connectoren. Neem hiervoor eventueel contact op met de partner of partij die de externe applicatie beheert.

Zie ook:

Inloggegevens beheerder

Zodra de omgeving beschikbaar is op AFAS Online ontvang je van ons een e-mailbericht waarin wij verwijzen naar je order op de Klantportal. In je order is als reactie het e-mailadres opgenomen dat je kunt gebruiken om in te loggen. Zie verder: Inloggen op AFAS Online.

InSite instellen

InSite wordt gehost via een nieuwe URL. Deze URL is als volgt opgebouwd: deelnemersnummer + afasinsite.nl (voorbeeld: https://12345.afasinsite.nl). Deze nieuw URL koppel je in de eigenschappen van de site. Doorloop hiervoor deze stappen.

Taken inplannen

De taken die je inplant worden automatisch op de achtergrond uitgevoerd via de wachtrij. Hierdoor hoef je geen commandline meer te gebruiken. Een overzicht van de taken die je kan inplannen vind je hier.

De taken worden uitgevoerd in de volgorde waarin je ze inplant. Plan de taak Vernieuwen actuele gegevens als eerste in, dus om 00:01 uur. Zorg er voor dat er voldoende tijd tussen opvolgende ingeplande taken zit, zodat ze elkaar niet kruisen. Doorloop hiervoor deze stappen.

Reeds ingeplande taken worden tijdens de overstap geblokkeerd, vergeet niet deze te deblokkeren.

Migreer je analyses

Dit is nodig als je analyses publiceert als cockpits op InSite.

Gebruikers omzetten bij overstap van lokale installatie naar AFAS Online

Volg onderstaande stappen als beheerder:

  1. Wijzig de inlognamen/gebruikerscode van bestaande gebruikers in de omgeving naar het standaardformaat voor AFAS Online: 12345.naam.

    Zie ook: Gebruikerscode wijzigen

  2. Voeg ontbrekende en of nieuwe gebruikers toe.

    Zie ook: Gebruiker toevoegen

  3. Zodra je de gebruikersautorisatie correct hebt ingericht voor één omgeving, kun je snel dezelfde autorisatie in de andere omgevingen doorvoeren.

    Zie ook: Autorisatie repliceren naar een andere omgeving

Hierna kunnen bestaande gebruikers starten en inloggen.:

Process

Inloggen Omgeving Installatie

Work area

Techniek