thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

OMR-inpakstreepjes op rapporten

Je kunt af te drukken rapporten geschikt maken voor het afdrukken van OMR-inpakstreepjes. Een hiervoor geschikte inpakmachine kan afgedrukte vellen bundelen op basis van de inpakstreepjes, en de juiste vellen samen in één envelop doen. Het gebruik van inpakstreepjes kan per merk en type inpakmachine verschillen. Met de Rapportgenerator is het mogelijk om de streepjes volgens een bepaalde definitie weer te geven.

De definities zijn opgeslagen OMR-bestanden in de folder Kernel\Template. De OMR-bestanden van de klant moeten opgeslagen worden op de locatie Afas Data\Config\.

Inhoud

OMR-bestand maken

Je legt de instellingen van de inpakmachine in een apart bestand vast.

De definities zijn opgeslagen OMR-bestanden in de folder Kernel\Template. De OMR-bestanden van de klant moeten opgeslagen worden op de locatie Afas Data\Config\.

Voorbeeld:

Dit is de definitie van de door Profit gebruikte inpakmachine:

Config]

Name=                      "Profit Payroll OMR"

Location=2                 ;0=top-left, 1=top-right, 2=bottom-right, 3=bottom-left

MarginX = 7                ;float mm

MarginY = 14              ;float mm

Width=5                     ;float mm

Height=30.7                ;float mm

LineSize=0.7               ;float mm   

TopDown=0                ;0=first bit at bottom, 1=first bit on top

EvenParity=1              ;0=odd/1=even

InitialMatch=1             ;0=Start match with 0, 1=Start match with 1

PackPageCount=5        ;Max nr of pages after which to pack

ShowSpace=1             ;Show space (when no line) in light grey

RevertCounter=1          ;0=use right-to-left binary (1=001), 1=use left to right binary (1=100)

Mask=1PRCCCM           ;Mask

;----------------------------------------------------------------

;Mask options:

;

;1 = Line

;0 = No line

;P = pack

;C = counter

;M = match

;R = parity

;! = NOT<.>

Location

De positie waarop de streepjes worden afgedrukt.

 • 0 = links bovenaan het blad
 • 1 = rechts bovenaan het blad
 • 2 = rechts onderaan het blad
 • 3 = links onderaan het blad

MarginX

Marge in millimeters ten opzichte van de zijkant van het blad: de afstand tussen het uiteinde van de streepjes en de rand van het blad (dus de blanco ruimte).

MarginY

Marge in millimeters ten opzichte van de bovenkant of de onderkant van het blad: de afstand van de bovenkant of de onderkant van de voor de streepjes gereserveerde ruimte en de rand van het blad (de blanco ruimte). Het gaat hier dus om de gereserveerde ruimte ongeacht of het bovenste of onderste streepje daadwerkelijk wordt afgedrukt.

Width

De lengte van de streepjes in millimeters.

Height

Totale hoogte in millimeters van de voor streepjes gereserveerde ruimte, dus de afstand van het bovenste mogelijke streepje tot het onderste mogelijke streepje.

LineSize

Dikte van de streepjes in millimeters.

TopDown

Hiermee wordt bepaald of de streepjes worden opgebouwd vanaf de bovenkant of vanaf de onderkant van de voor de streepjes gereserveerde ruimte.

 • 0 = opbouw beginnen vanaf de onderkant.
 • 1 = opbouw beginnen vanaf de bovenkant.

EvenParity

Hiermee wordt bepaald of het totale aantal streepjes altijd een oneven of een even aantal moet zijn (pariteitcontrole). Afhankelijk van deze instelling zal als het nodig is een extra streepje worden afgedrukt om het totale aantal streepjes een oneven of een even aantal te laten zijn. Mogelijk zijn:

 • 0 = oneven (het totale aantal streepjes op elk blad moet oneven zijn).
 • 1 = even (het totale aantal streepjes op elk blad moet even zijn).

InitialMatch

Per envelop kan om en om een extra streepje op elk blad worden afgedrukt (matching). Bepaal op welke bladen de streepjes worden afgedrukt.

 • 0 = op de bladen voor de tweede, vierde, zesde, etc. envelop wordt een extra streepje afgedrukt.
 • 1 = op de bladen voor de eerste, derde, vijfde, etc. envelop wordt een extra streepje afgedrukt.

PackPageCount

Het maximale aantal bladen per envelop aangegeven. Op het laatste blad hiervan wordt het streepje afgedrukt dat aangeeft dat moet worden ingepakt.

ShowSpace

Hiermee wordt aangegeven of er, als geen streepje moet worden afgedrukt, op de plaats van het streepje een lichtgrijze markering moet worden afgedrukt.

 • 0 = geen markering.
 • 1 = wel een markering.

RevertCounter

Wijze om telstreepjes af ted drukken, vanaf rechts of vanaf links beginnend. Deze instelling wordt bij het afdrukken vertaald naar 'van onder naar boven' of 'van boven naar onder', afhankelijk van de instelling 'TopDown'.

 • 0 = van rechts naar links (1 = 001, 2 = 010, 3 = 011, enz.)
 • 1 = van links naar rechts (1 = 100, 2 = 010, 3 = 110, enz.)

Mask

Met het masker wordt aangegeven op welke wijze de streepjes daadwerkelijk worden afgedrukt, waarbij rekening wordt gehouden met de hiervoor beschreven instellingen. In het masker kunnen de volgende waarden worden opgenomen:

 • 1 = streepje wordt op elk blad afgedrukt
 • 0 = streepje wordt niet afgedrukt
 • P = streepje dat aangeeft dat ingepakt moet worden
 • C = telstreepje
 • M = streepje dat om en om per envelop wordt afgedrukt
 • S = het eerste blad van een pakket loonstroken
 • P = streepje dat wordt afgedrukt om te voldoen aan de pariteitcontrole
 • ! = NOT

Voorbeeld:

Je gebruikt het volgende masker: 1PRCCCM

 • 1

  Positie van een streepje aan dat op elk blad moet worden afgedrukt.

 • P

  Positie van het streepje dat betekent dat ingepakt moet worden. Dit streepje wordt afgedrukt bij het bereiken van het laatste blad of van het maximale aantal bladen per envelop (volgens de instelling 'PackPageCount').

 • R

  De positie van het streepje dat wegens de pariteitcontrole moet worden afgedrukt. Dit streepje verschijnt alleen op bladen om het totale aantal streepjes oneven of even te maken (afhankelijk van de instelling 'EvenParity').

 • CCC

  De posities van de telstreepjes.

 • M

  De positie van het streepje dat om en om per envelop moet worden afgedrukt.

Rapport instellen voor OMR-inpakstreepjes

Je legt per rapport het gebruik van de OMR-inpakstreepjes vast.

Instellingen in het rapport:

Voor het afdrukken van de OMR streepjes in een rapport is het volgende nodig:

 1. Open het rapport:.
 2. Ga naar: Document/ Instellingen.
 3. Ga naar het tabblad: 'OMR'.
 4. Selecteer het OMR-bestand.
 5. Open de eigenschappen van de sectie waarin de streepjes moeten worden afgedrukt.
 6. Vink OMR inpakcode aan.

  Let op:

  Het maakt niet uit of deze instelling in de kopsectie of voet van een sectie wordt aangezet. De positionering op het blad wordt bepaald op basis van de Location in het OMR-bestand.

Process

Rapport

Work area

Output